Øen, der vil være grøn på den kloge måde

Bornholms Bright Green Island-strategi tiltrækker sig stor opmærksomhed. Øen er foran på energiområdet og fungerer desuden som test-ø for en stribe store danske og internationale udviklingsprojekter.

Energiplan

Af Redaktionen | [email protected]

Over en halv million ferie-turister besøger hvert år Bornholm for at opleve dramatiske klippekyster, brede strande og smukke skove. Men i de senere år er en ny type turister dukket op. Energi-turister. 

Energi-turisterne besøger øen for at se på vindmøller, el-biler, biogasanlæg, energirigtige boliger samt halmvarmeværker og for at blive klogere på den bornholmske vision om at blive en CO2-neutral ø baseret på bæredygtig og vedvarende energi. Visionen har titlen ’Bright Green Island’ – der i en knap så mundret dansk oversættelse bliver til noget i retning af ’klog grøn ø’. 

Øen er allerede nået langt: 45 procent af den el, der produceres af det lokale el-selskab, Østkraft, stammer fra vedvarende energikilder, det udbredte fjernvarmenet er hovedsagelig baseret på biomasse, og et stort fælles biogasanlæg udnytter en stor del af øens gylle og industriaffald til produktion af varme og el. 

Unik ramme

Men Bornholm har ikke kun fokus på sit eget energiregnskab. Øen deltager også i bestræbelserne på at udvikle nye løsninger på den globale klimaudfordring. På grund af sit lukkede el-system, sin størrelse og sin høje andel af vedvarende energi danner Bornholm en unik ramme for afprøvning af nye energirigtige løsninger. I øjeblikket huser øen en række forsøg og demonstrationsprojekter med el-biler, solceller, energirigtigt byggeri og udvikling af et intelligent el-system. Forsøgene har blandt andre deltagelse af Siemens, IBM, Danmarks Tekniske Universitet og Energinet.dk.

Professor Jacob Østergaard, der er leder af Center for el-teknologi på Danmarks Tekniske Universitet, betegner det det bornholmske el-system som ’second to none’, når det handler om at danne ramme for tests på energiområdet.

”Det bornholmske el-system er enestående og giver perfekte betingelser for at afprøve nye grønne teknologier. Derfor er det bornholmske el-selskab Østkraft vores vigtigste samarbejdspartner, når det gælder test og demonstration af ny teknologi,” siger han.

I løbet af få år får Bornholm endnu en grøn seværdighed i den absolutte verdensklasse. Planerne om at opføre et byggeri, der skal fungere som forskerpark, kongrescenter og demonstratorium for bæredygtige, grønne og energirigtige løsninger, er så langt fremskredne, at første spadestik formentlig bliver taget i år.

Det bliver blandt de største byggerier i verden, der gennemføres i overensstemmelse med de såkaldte ’Vugge til vugge’-principper for fuldkommen bæredygtighed. Principperne går kort fortalt ud på, at ALT skal kunne genanvendes i en eller anden form, og at INTET må belaste miljøet. Begrebet affald accepteres simpelthen ikke. 

Energy Tours

Den bornholmske indsats har tiltrukket sig både national og international opmærksomhed, og siden FN’s klimatopmøde i København har det bornholmske erhvervscenter Business Center Bornholm tilbudt at arrangere guidede ture rundt til øens forskellige miljø- og energiseværdigheder. De såkaldte ’Energy Tours’ har trukket energiturister fra lande som Thailand, Tyskland, Korea, Japan, Polen, Sverige, Hongkong, Kina, USA og Rusland til øen.

Øens erhvervsambassadør, Lene Grønning fra Business Center Bornholm, er overbevist om, at det er bornholmernes meget handlingsorienterede energi-strategi, der har hovedparten af æren for den massive interesse.

”Der er mange steder i verden, hvor man har en målsætning om at være grøn, men der er endnu kun få steder, hvor man i så høj grad har ladet handlinger følge de store og flotte ord. Derfor er Bornholm en meget interessant case,” siger Lene Grønning.

Nomineret til Nordisk Energikommune 2011

Klima- og energiminister Lykke Friis afslørede 15. marts, at de danske deltagere i dysten om titlen som ’Nordisk Energikommune 2011’ bliver Albertslund, Bornholm og Ringkøbing-Skjern. Konkurrencen er en slags Champions League for nordiske kommuner, der satser på grøn energi. Den endelige vinder af konkurrencen udpeges i forbindelse med de nordiske statsministres møde den 20. juni 2011 i Finland.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet