Odense ville rette i kendelse

Odense har kontaktet Klagenævnet for Udbud for at få fjernet ordet drift 12 gange i en kendelse. Dog uden held. Klageren ser det som et forsøg på at omgå kendelsen.

udglatning

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Odense og fire andre kommuner har indtil nu kategorisk afvist at efterleve en kendelse fra Klagenævnet for Udbud om at annullere en kontrakt om et it-system, som de ikke var gået i udbud med. En mail fra Odense til klagenævnet tyder dog på, at kommunerne er ved at få kolde fødder. Odense anmoder klagenævnet om at få fjernet ordet drift 12 gange fra kendelsen. Odense har hidtil afvist at annullere kontrakten med henvisning til, at kendelsen kun vedrørte levering - ikke drift.

It-firmaet Comcare indgav den oprindelige klage, og projektleder Jan Egert Nielsens syn på mailen er klart.

”De forsøger at snige sig uden om at skulle efterleve kendelsen,” siger han.

Odense siger, de har deres opfattelse fra et møde med klagenævnet i oktober. Formanden for sagen i klagenævnet, landsdommer Erik P. Bentzen, afviser dog dette i et svar til Odense.

”Ifølge henvendelsen fra Odense Kommune (…) skulle jeg som klagenævnets formand på sagen den 20. oktober 2010 have ”slået fast”, at klagen ikke omfattede levering og drift, men udelukkende levering af et kataloghåndteringssystem. Dette erindrer jeg ikke,” skriver han.

Klagenævnet afslår at efterkomme anmodningen om at fjerne ordet drift. 

Økonomi- og organisationsdirektør i Odense Bente Monsen afviser at tillægge afslaget nogen betydning. Til trods herfor vil Bente Monsen ikke længere afvise et udbud.

”Selvfølgelig skal vi nu overveje, hvad vi vil gøre, men vi har ikke besluttet os for noget endnu,” siger hun.

De fem kommuner ser dog forskelligt på sagen. I mailen skriver Odense, at ”rettelsen haster, da der er uenighed herom parterne imellem.”

Comcare vil indgive en ny klagesag, hvis ikke kommunerne går i udbud.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet