Odense fremmer kreativ aktivering

I ti år har de i Odense lagt op til vide rammer for metoder og fagligt indhold, når de inviterer private til at byde ind på aktiveringskurser.

Tema: indkøb

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Private firmaer konkurrerer i høj grad på kreativitet og kvalitet, når de byder ind på forskellige former for jobsøgnings- og aktiveringskurser i Jobcenter Odense. I sine fem udbud siden 2000 har Odense lagt stor vægt på at give frie rammer for tilbudsgiverne i forhold til indholdet. I det omfang, det har været muligt.

”Vi beskriver de ydre rammer i forhold til for eksempel det lovgivningsmæssige, og så giver vi tilbudsgiverne vide rammer til selv at beskrive metodisk tilgang, fagligt indhold og lignende,” siger bestillerchef Søren Heide Petersen fra bestillerenheden i Jobcenter Odense.

Nye inputs fra private

Funktionsudbud er et ukendt begreb for ham, men det er metodefrihed i tilbudsgivningen bestemt ikke. Og Søren Heide Petersen er godt tilfreds med de nye ideer og indspark til opkvalificering og vejledning af de ledige, der kommer ind via udbudsformen.

”Jeg er ikke ansat til at være den kreative. Det er lige præcis markedet, der skal vise, hvor kreative de er, og dermed berettige sig selv til at løbe af med sejren i en udbudsforretning, sammen med en konkurrencedygtig pris.”

Tidskrævende proces

Selv om Jobcenter Odense i dag samarbejder med cirka 40-50 private leverandører, mener Søren Heide Petersen ikke, at han mister kontrol. Kommunen forbeholder sig stadig ret til at kigge i de private leverandørers værktøjskasse i forbindelse med faglige hensyn, og de tilbud, der falder uden for rammerne skulle gerne være sorteret fra allerede i udvælgelsesprocessen.

Stor frihed for private er derimod ikke lig med, at indkøberne kan læne sig tilbage. Forberedelsen og gennemførelsen af et udbud er meget ressourcekrævende.

”Jeg vil sige det sådan, at vi med ti års erfaring har oparbejdet ekspertise på området. Men når det er sagt, så har det dog selv her femte gang været en kæmpeproces og enormt tidskrævende at afvikle et udbud,” forklarer Søren Heide Petersen.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet