Odense har med succes gjort en særlig indsats for at hjælpe hjemløse til en bolig, og nu peger forskere fra VIVE på, at andre kommuner bør kopiere Odense.
Odense har med succes gjort en særlig indsats for at hjælpe hjemløse til en bolig, og nu peger forskere fra VIVE på, at andre kommuner bør kopiere Odense.
Foto: Jens Dreisling, Ritzau Scanpix

Odense finder hjem til de hjemløse

Ny forskning viser, at Odense Kommune har fundet en stensikker metode til at hjælpe hjemløse ud af deres kummerlige liv. Forskerne anbefaler andre kommuner at gøre som Odense.

Hjemløshed

Af Bruno Ingemann | [email protected]

Gør som Odense, når man som kommune skal hjælpe hjemløse borgere. I Odense er 80 procent af de udsatte
borgere i hjemløshed fortsat i en bolig, tre år efter de har deltaget i kommunens Housing First-indsats. Det viser en ny rapport fra Vive.

Der er mere end 6000 hjemløse borgere i Danmark, og der bliver flere og flere. Men i Odense har man
– modsat andre større byer i landet – oplevet et fald i antallet af udsatte borgere i hjemløshed.
Siden 2010 har kommunen hjulpet hjemløse til en fast og billig bolig i et alment byggeri og en målrettet social bostøtte, og antallet af hjemløse er næsten halveret.

Bolig først

To forskere fra Vive har fulgt næsten 500 hjemløse, som har været med i Housing First-indsatsen, som kort fortalt er
baseret på et tæt samarbejde mellem kommunen og byens almene boligorganisationer om at skaffe boliger til hjemløse. Derudover står kommunen for at give borgerne social støtte, når de er kommet i bolig.

Det at være hjemløs er et ekstremt hårdt liv, og de menensker skal vi gøre, hvad vi kan for at hjælpe.

Forskernes undersøgelse  viser, at omkring 80 procent af de borgere i hjemløshed,
der fik en bolig gennem Housing First-indsatsen, stadig er i bolig tre år efter, de fik tildelt en. De bor enten stadig i den anviste bolig eller er flyttet videre til en ny. Til trods for, at mange af borgerne står uden for arbejdsmarkedet, og
mange har behandlingskrævende psykiske lidelser eller misbrugsproblemer, er det med indsatsen stadig lykkedes at hjælpe langt hovedparten med at forblive i en bolig.

Kan betale sig

Seniorforsker ved Vive Lars Benjaminsen, som har lavet undersøgelsen sammen med forsker Anne Brink Nandrup, peger på, at det godt kan betale sig at skaffe hjemløse en bolig. Alternativet er ofte, at den hjemløse bor på herberg:

-I gennemsnit for hele landet koster det 40.000 kroner om måneden for en plads på et herberg, hvor der er døgnbemanding på. Den sociale støtte til de udsatte borgere i egen bolig varierer typisk mellem 25.000 og 50.000 kroner om året, så derfor er det også med de samfundsøkonomiske briller på vigtigt at få de udsatte borgere ud af hjemløshed.

Odense Kommunes beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro (SF) mener, at rapporten fra Vive sort på hvidt dokumenterer, at det kan betale sig at gøre en ekstra indsats for de hjemløse:

-Jeg har set mennesker, der er havnet i hjemløshed, de bliver dag for dag dårligere fysisk og pyskisk, deres misbrug vokser. Det at være hjemløs er et ekstremt hårdt liv, og de menesker skal vi gøre, hvad vi kan for at hjælpe.

-Og nu kan vi se, at det kan betale sig at hjælpe nogle af samfundets svageste. Houising First den mest evidensbaserede metode på socialområdet, og det virker: Hurtigst muligt ud i egen bolig og ind med støtte.

Housing First

Følgende elementer er centrale for en implementering af Housing First-
indsatsen:
• Samarbejdsaftale mellem kommunen og de almene boligorganisationer om
at skaffe boliger til indsatsen.
• En systematisk og målrettet procedure for at tilvejebringe de konkrete
boliger, der anvises til borgere i hjemløshed.
• Individuel social støtte til borgere, der tilbydes en bolig.
• Kontakt mellem kommunen og boligorganisationerne om de løbende
støttebehov.
• Mind-shift fra krav om forudgående boevne og boligparathed til, at boevne
opøves, mens borgeren bor i boligen.
• Organisering internt i kommunen, der støtter op om indsatsen.
• Samarbejde mellem kommunen og civilsamfundets organisationer og tilbud
om kontakt-skabelse.

Kilde: Vive, Housing First i Odense, En undersøgelse af indsatsens resultater og økonomiske
aspekter

Færre hjemløse

Forskerne fra Vive skriver i rapporten, at som den eneste af landets større byer har Odense Kommune oplevet et kraftigt fald i hjemløsheden i samme periode, som Housing First-tilgangen har været anvendt. Ifølge de nationale kortlægninger er hjemløsheden i Odense næsten halveret fra 2009 til 2019, mens hjemløsheden i samme periode eksempelvis er steget betydeligt i Aarhus, mens den er af nogenlunde uændret omfang i Aalborg.

Set i forhold til indbyggertallet er hjemløsheden i Odense faldet fra 1,1 borger i hjemløshed pr. 1.000 indbyggere i kommunen i 2009 til 0,6 i 2019, mens tallet for Aarhus tilsvarende er steget fra 1,5 til 2,2, mens det i Aalborg er nogenlunde uændret med 1,1 i 2009 og 1,2 i 2019.

Seniorforsker Lars Benjaminsen forklarer, at det ser ud til, at Housing First-indsatsen bærer en del af forklaringen på faldet i hjemløse i Odense Kommune:

Hvad er den væsentlige forhindring for at andre kommuner gør som Odense?

-Det kan være forskelligt fra kommune til kommune. Men de fleste kommuner kan lære noget af modellen. Når det gælder forudsætningen om det tætte samarbejde mellem kommune og boligselskaberne om at skaffe boligerne, vil det typisk være i en række mellemstore provinsbyer, hvor der vil være et stort potentiale i at gøre som Odense.

-I København og Aarhus har man allerede en systematiseret boliganvisning. Men der er man oppe imod de meget lange ventelister til boliger, så der ville man skulle øge boligudbuddet.

De sidste 20 pct.

Forskerne har altså fundet ud af, at 80 procent af de hjemløse, der har fået en bolig i Odense Kommune i perioden 2010 til 2018 stadig har et sted at bo og altså ikke må sove på gaden. 

De sidste 20 procent er meget svære at hjælpe, forklarer kommunens beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro (SF):

-Mit bud er, at det er ældre hjemløse eller de har været ind og ud af hjemløshed  gennem mange år, og de har flere og større komplekse problemer, som kræver mere støtte, siger han.

Og så fremhæver han, at kommunen i det nye budget har sat flere penge af til en tværfaglig indsats, der skal hjælpe flere ud af hjemløshed:

-Jeg har en helt klar ambition om, at vi skal afskaffe hjemløshed.

Vil i stå til rådighed for andre kommuner, som vil lære af jeres resultater?

-Hvis de nu sidder i kommunerne og spørger "kan vi nu det" og "er det ikke svært": Nej, det er ikke svært, vi har erfaringer og deler gerne ud af dem.

 

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet