Odders viceborgmester med Tunø på charmetur

Borgerne på Tunø besøger Christiansborg i håb om en ny udligningspolitik. Nu er viceborgmesteren med på holdet. 

Ugens uundgåelige

Af Morten Okkels | [email protected]

Hej Sanne Rubinke, jeg kan forstå, du har meldt dig på et projekt, hvor en masse tun­boere tager til Christiansborg  18. januar for at tale øens sag over for landspolitikerne. Men du er ikke selv tunbo, så hvordan kom du ind i deres arrangement?

”Det, som vi har på dags­ordenen, er at gøre opmærksom på de særlige udford­ringer, man har som borger på en ø. Det har tunboerne og resten af Odder Kommune selvfølgelig en fælles inte­resse i at skabe opmærksomhed omkring. Men nej, det er da ikke tilfældigt, at de netop  spurgte­ mig. For de har især en dagsorden om tryghed og sygepleje, og jeg er jo social- og sundhedsformand.” 

Jeg har netop forstået, at du ikke altid har været lige populær ude på øen? 

”Nej, vores beslutninger har ikke altid været lige populære  (Odder Kommune gjorde sig i 2011 noget upopulær ved at afskaffe  øens faste sygeplejerske, red.). Men faktisk er min oplevelse – og så kan du måske finde nogle tun­boere, der siger noget andet, men folk er jo forskellige – at jeg altid har haft god dialog med tunboerne om de her ting.”

Du har dog stadig stået som førstemand for de her beslutninger, som blev truffet ...

 ”Jo, som udvalgsformand på de områder, hvor man træffer en upopulær beslutning, så er det da mig, der står som eksponent for de ­beslutninger. Det er også derfor, jeg gerne deltager. Desuden mener jeg som sagt, at vi har sammenfaldende interesser i forhold til ø-tilskud, færgedrift og så videre.”

Jamen, er det ikke ­også ret ­hensigtsmæssigt for jer inde i ­Odder, hvis øens problemer nu skal tørres af på staten og Margrethe Vestager? Der er vel stadig ingen, der forhindrer  ­Odder Kommune i at sende flere penge til færgen, eller hvad det nu skal være.

”Det er klart. Men i Odder Kommune fattes vi penge, ­ligesom i mange andre kommuner. Og når man sammenligner os med de økonomiske betingelser for ­andre kommuner og øer, så kan man se, at vi har et økonomisk efterslæb her i ­forhold til dem. Det vil jeg gerne hjælpe med at rette op på, både for Tunøs skyld og for resten af kommunens. Så er jeg også klar over, at nogle tunboer kommer med en dagsorden om, at Christians­borg skal pålægge Odder Kommune at udføre syge­pleje på en bestemt ­måde. Det punkt er vi ikke ­enige om.” 

På Christiansborg møder I  ikke kun din partifælle fra SF Jonas Dahl, men også Venstre-­mand Finn Thranum og Mette Dencker fra Dansk Folkeparti. Kan man sige, at udkants-problematikken går meget på tværs af partier?

”Det er mit indtryk, at den gør. Vi lokalpolitikere oplever for eksempel nogle særlige ting i vores bagland, og det handler ikke altid så meget om vores tilhørsforhold til partier. Jeg oplever, at vi på tværs af partiskel er ret enige om, hvori problemerne består. Det, som vi så kan være uenige om, det er, hvad der skal til for at bedre det.”

Den nye regering har indført en landdistriktsminister. Tror du egentlig, det gør en forskel, om sådan en findes?

”Ja, det tror jeg. Også fordi jeg opfatter det som et signal fra regeringspartierne om, at man tager problemerne og udfordringerne seriøst. Derfor forventer jeg så også en åbenhed over for, hvad folk har at fortælle.”

Tunøs tiltag stopper i øvrigt ikke her. I pinsen afholder øen ­’Udkanten i Centrum’, et politisk møde med deltagelse af politikere såvel som borg­ere fra udkantsområder.

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet