OAO: Regnskabstal bekræfter underforbrug

Kommunernes foreløbige regnskabstal for 2012 viser, at der er brugt 5,1 mia. kr. mindre end budgetteret

UDGIFTER

Af Redaktionen | [email protected]

Kommunernes foreløbige regnskabstal for 2012 er netop blevet offentliggjort af Danmarks Statistisk. OAO-sekretariatet har lavet en opgørelse af serviceudgifterne i både regnskabstallene og budgetterne for 2012.  

Forholdet mellem budgetterne og regnskaberne er særligt interessant, da kommunerne i 2011 brugte betydeligt mindre end budgetteret.

Af tabel 1 (herunder) fremgår det, at regnskaberne er ca. 5,1 mia. kr. lavere end budgetterne, svarende til en forskel på -2,1%. 

Særligt administration
En opdeling af 'underforbruget' i serviceudgifterne på de respektive hovedkonti viser, at der er underforbrugt ca. 3,4 mia. kr. på hovedkontoen Fællesudgifter og administration; ca. 1,2 mia. kr. på Sociale opgaver og beskæftigelse; ca. 0,5 mia. kr. på Undervisning og kultur; ca. 131 mio. kr. på Byudvikling mm. og ca. 54 mio. kr. på Sundhedsområdet.

Modsat er der 'overforbrugt' ca. 237 mio. kr. på serviceudgifterne under hovedkontoen for Transport og infrastruktur, herunder vejvedligeholdelse.

Det skal bemærkes, at der er tale om en foreløbig opgørelse (jf. noten i tabel 1). Men underforbruget i serviceudgifterne er i tråd med OAO-sekretariatets tidligere opgørelse, der viser et fald i beskæftigelsen i den offentlige sektor på op mod 11.000 ansatte i år 2012.

Samlet set bekræfter det tendensen fra 2011, hvor kommunernes regnskaber også viste ca. 5,7 mia. kr. mindre end budgetteret.


krn

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet