Nyt videnscenter skal undersøge fedme hos børn

Videnscenter for Børneadipositas skal rådgive kommuner om behandling af overvægtige børn

Af Redaktionen | [email protected]

Politikerne i Region Nordjylland har i budgetaftale 2013 bevilget en startsum til oprettelse af Videnscenter for Børneadipositas, som betyder svær overvægt. Målet er, at centret skal yde rådgivning til de nordjyske kommuner og samtidig fange de børn, som er i risikogruppen for at få følgesygdomme på
grund af svær overvægt.

- Kommunernes tilbud til overvægtige børn er i dag spredte. Vi ønsker med
videnscentret, at vi fra regionens side kan levere ekspertise og rådgivning
til de nordjyske kommuner, så vi i langt højere grad kan spotte og sætte ind
over for de børn, som kan være i risikogruppen for at udvikle følgesygdomme
på grund af overvægt, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Høster viden fra pilotprojekt
Videnscentret kommer til at holde til på Børneafdelingen på Aalborg Sygehus,
som for ni måneder siden etablerede et pilotprojekt med Aalborg kommune om
netop samarbejdet om overvægtige børn på tværs i sundhedsvæsnet.
Hidtil har 23 børn fra Aalborg kommune deltaget i projektet, hvor de er
blevet screenet for tilgrundliggende sygdomme og følgesygdomme.
Af disse børn har det for eksempel vist sig, at fire har stor risiko for at
udvikle type 2 diabetes og, at tre af børnene har forhøjet kolesteroltal.

- Vi ved, at der er stærkt brug for at finde frem til effektive
behandlingstilbud på sygehusene, og der er behov for forebyggende løsninger
i kommunerne. Vi glæder os derfor til at oprette et videnscenter, hvor vi
samler ekspertisen og breder viden ud til de nordjyske kommuner, så vi kan
styrke arbejdet med at nedbringe antallet af svært overvægtige børn, siger
børnelæge Ronni Bengtson Jacobsen fra Børneafdelingen på Aalborg Sygehus.

Planen er, at de nordjyske kommuner fremadrettet skal inddrages i
samarbejdet med videnscentret via Sundhedsaftalerne.

sf

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet