Nyt ungdomsfængsel på trods af mangel på kriminelle

Regionerne har bygget ny institution til unge kriminelle, mens pladser på landets øvrige sikrede institutioner lukkes

Underbelægning

Af Laura Fischer Larsen | [email protected]

Nordjylland har fået en ny og moderne sikret institution, der indviedes i september. Byggeriet fandt sted, mens en udvikling imod færre kriminelle unge og underbelægning på de sikrede institutioner var i fuld gang. Over hele landet blev institutionerne sidste år bedt om at lukke pladser, som de tre år før havde fået besked på at oprette. I Københavns Kommune nægter man at lukke pladser  som følge af regionernes skævskudte forventninger til kapacitetsbehov.

Bølgegang i kapaciteten

Mellem 2004 og 2009 var der en belægning på omkring 100 pct. på landsplan, så nogle steder måtte afvise unge og sende dem i fængsel, hvilket affødte en del kritik. Regionerne besluttede derfor at oprette flere pladser på institutionerne, så antallet steg cirka en fjerdedel mellem 2009-2011. I 2010 skete der imidlertid et drastisk fald i belægningsprocenten fra omkring de 100 pct. til cirka 80 pct., og nedgangen fortsatte til 60 pct. belagte pladser i 2011.

Den lave belægning medførte en beslutning om at lukke pladser igen, hvilket blev gjort løbende i 2012, samtidig med at byggeriet af den nye institution stod på.

Beslutningen om at bygge den nye institution i Nordjylland blev truffet dengang, der var overbelægning i 2000’erne, forklarer Ulla Astman (S), regionsformand i Region Nordjylland. Byggeriet kostede knap 49 mio. kroner, men er alle pengene værd, mener hun.

- Der var et meget stort ønske, blandt andet fra politiet og de nordjyske kommuner, om at have et tilbud liggende regionalt, siger Ulla Astman og påpeger, at der havde ikke tidligere ligget en sikret institution i Nordjylland.

Knaldende idiotisk

Det er dog ikke lig med, at der er behov for en institution, mener man i en af de kommuner, der blev bedt om at lukke pladser.

- Det er knaldende idiotisk, for vi har brug for pladserne herovre. Hvis vi skulle til at afvise unge, der så skulle sendes til Jylland, er den pædagogiske pointe om, at de på et tidspunkt skal sluses tilbage i deres eget miljø, tabt. Det kan ikke være rimeligt, at Danske Regioner kan tage regionale hensyn i stedet for, hvad der giver bedst mening, siger Mikkel Warming, socialborgmester i København.

Københavns Kommune blev sidste år bedt om at lukke to pladser på den eneste kommunalt drevne institution i landet, Sønderbro, men nægtede på grund af den lave belægning på landsplan, samt en meget lav efterspørgsel efter sikrede pladser i region Nordjylland. Ifølge kommunens socialforvaltning står København og resten af Region Hovedstadens kommuner for størstedelen - 54 pct. - af de unge, som er anbragt på sikrede institutioner. Tilsvarende havde kommunerne i Region Nordjylland 3 pct. af de unge på sikrede pladser i 2011.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet