Nyt direktiv vil ikke gøre slagsmålet mindre

Ansvarsfordelingen mellem virksomheder og kommuner i forhold til elektronisk affald bliver ikke klarere med nyt direktiv, mener RenoSam

AFFALD

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Siden WEE-ordningen blev indført i Danmark har der været slagsmål om grænsedragningen mellem, hvornår affaldet overgår til WEE i forhold til kommunernes forpligtigelser.

- Det har været sådan et pågående slagsmål med Miljøministeriet som mellemmand, og jeg tror ikke, at slagsmålet bliver mindre i første omgang på grund af direktivet, siger Mads Jakobsen, formand for RenoSam, som repræsenterer kommunale og fælleskommunale affaldsselskaber og modtagestationer i Danmark og på Færøerne.

RenoSam har flere gange tidligere luftet bekymringen for, om producenterne kunne - og ville - løfte deres ansvar i forhold til håndteringen af el-skrot.

- Vi skal jo sikre os, at vi får det samlet sammen. Og hvis virksomhederne mener, at de kan løfte opgaverne, så skal de være velkomne, men som det er nu, så bærer vi i kommunerne i hvert fald godt og vel vores del af omkostningerne. 

I spil igen
Mads Jakobsen understreger, at EU-direktivet meget vel kan ses som et skridt i den rigtige retning i forhold til at få samlet mere elektronisk affald sammen, så det ikke ender på forbrændingen.

- Det handler jo også om at få de ressourcer, der er i elektroniske komponenter, bragt i spil igen. Vi ved, at der bliver mangel på sjældne metaller og sjældne jordarter, der er man godt på vej til at bruge de ressourcer, man har her på kloden, og så er det lidt vigtigt, at vi tager hånd om de ressourcer, vi har i omløb, siger Mads Jakobsen.

- Det betyder måske også, at producenterne skal spekulere mere, end de gør i dag, i at designe deres produkter sådan at det er til at skille ad igen, så man kan få fat i de der forskellige ting. I RenoSam er vi meget optagede af de her ressourcekredsløb, der får ressourcerne i spil igen og derfor kan man sige, at direktivet er et bidrag til, at vi kommer mere i den retning, så det er vi i udgangspunktet sådan set positive over for.

 

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet