Nye tiltag skal sikre frem tidens vækst i København

En task force har fremlagt over 80 forslag til at øge væksten i København.

Erhverv

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Væksten halter i den danske hovedstad. Det var den triste baggrund for et pressemøde på Københavns Rådhus, hvor der til gengæld blev set fremad. Copenhagen Business Task Force fremlagde en række konkrete initiativer til fremtidig vækst i København. 

”Vi har været meget optaget af, at der er et stort uudnyttet potentiale for vækst,” lød det indledningsvist fra formanden Leif Beck Fallesen ved fremlæggelsen.

Gruppen er blevet nedsat for at komme med bud på, hvordan København kan nytænke sin erhvervspolitik for at nå kommunens mål om fem procent gennemsnitlig årlig vækst frem mod 2020.

Bedre service

I alt har den nedsatte task force mere end 80 forslag, men gruppen koncentrerede sig om ti hovedpunkter på dagens pressemøde. Særligt et blev fremhævet, nemlig  behovet for at oprette én indgang til kommunen for byens erhvervsliv. Men det er ikke dermed gjort. Der er også behov for ’en større kulturrevolution’ som den administrerende direktør i PensionsDanmark udtrykte det.

”Man skal fra at tænke i myndighedskultur til servicekultur,” sagde Torben Möger Pedersen, der er et af de øvrige tre medlemmer af gruppen, som desuden omfatter administrerende direktør i Siemens Jukka Pertola og koncerndirektør i Nykredit Bente Overgaard.

Digitalt hotspot

Blandt de øvrige anbefalinger er, at København skal være et 24-timers digitalt hotspot med gratis internet, anlægstiden på infrastrukturprojekter skal reduceres med 25 procent, prisen for at rejse over Øresund skal halveres, der skal arbejdes for engelsk eksamination i folkeskolen og København skal skabe flere internationale skolepladser.

Frank Jensen kommenterede efterfølgende præsenta-tionen fra gruppen.

”Nogle steder er I hårde i bedømmelsen af kommunen – men også retfærdige.”

Her henviste han nok særligt til ønsket om større servicekultur. Frank Jensen lovede, at rådhuset allerede næste dag ville gå i gang med at se på, hvordan forslagene kan foldes ud i virkeligheden.

Overborgmesteren understregede desuden, at arbejdet for vækst ikke bare vil komme København, men hele Danmark til gavn. Han henviste blandt andet til tal fra OECD, der viser, at når der skabes 100 arbejdspladser i hovedstadsområdet, så skabes der indirekte 20 nye job et andet sted i landet.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet