Nye løsninger på kroniker-knuden

Kronisk syge skal uddannes til at kunne behandle sig selv, lyder et af rådene fra Sundhedsstyrelsen, som udgiver hele tre rapporter om sundhedsvæsnets indsats over for kronikere

Af Redaktionen | [email protected]

Sundhedsstyrelsen udgiver tre rapporter om kronisk sygdom. Udgivelserne beskriver, hvordan sundhedsvæsnet kan forberede tilbud og indsatser til den stadigt større del af befolkningen, der har kroniske sygdomme.

Else Smith, adm. direktør i Sundhedsstyrelsen understreger, at mange mennesker oplever, at de ikke blot skal ændre deres tilværelse på grund af deres kroniske sygdom, men de skal også finde vej i sundhedsvæsenet og ofte i kontakt med mange forskellige aktører.

- Mange mennesker med en eller flere kroniske sygdomme er meget optaget af at få dagligdagen, familien og arbejdslivet til at fungere bedst muligt, og det har sundhedsvæsenet en forpligtelse til at hjælpe med, siger Else Smith.

Sundhedsstyrelsen har derfor indsamlet erfaringer om, hvordan sundhedsvæsenet kan arbejde med nogle af de væsentlige udfordringer, og dette beskrives i de tre rapporter.

Rapporterne er udarbejdet til brug i regionernes og kommunernes planlægning af forløbsprogrammer og patientuddannelsestilbud og kan tænkes sammen med blandt andet sundhedsaftaler og generel udvikling af borgernære sundhedstilbud.

 

Læs de tre rapporter her:

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom – den generiske model

Kvalitetssikring af patientuddannelse

Egenbehandling ved kroniske sygdomme – anbefalinger der understøtter udbredelse

 

sf

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet