Nye betalingsformer skal fremme samarbejde

Regeringens arbejde for at skabe bedre incitamenter i sundhedsvæsenet er kun et lille skridt i den rigtige retning, mener sundhedsøkonom. Der er behov for mere radikal nytænkning

Interview

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Regeringen griber ikke for alvor fat om nældens rod i arbejdet med at skabe bedre incitamenter i sundhedsvæsenet. I sidste uge udkom en længe ventet embedsmandsrapport, som stiller skarpt på den økonomiske styring af sundhedssektoren og opstiller en række konkrete forslag til at skabe bedre sammenhæng og retning i de økonomiske incitamenter.

Det er ikke revolutioner, der er lagt op til. Sundhedsøkonom og adjungeret professor ved Aalborg Universitet, Jes Søgaard, sammenligner udspillet med, hvad der sker, når hans kone opfordrer ham til at skifte fra vinterhabit til sommerhabit. Så bliver sort skiftet ud med mørkeblåt.

- Man har valgt at lægge op til mindre tilpasninger, hvor man ønsker at fjerne fokus fra øget aktivitet i sygehussektoren for i stedet at få en del af opgaverne herfra ud i praksissektoren og kommunerne. Det ser man på stort set alle de punkter, hvor man lægger op til ændringer, siger Jes Søgaard.

Penge for opgaveglidning
Han bider særligt mærke i, at der er lagt op til at frigøre midler fra regionernes budgetter, som kan ’omprioriteres’ til indsatser, der skal finansiere samarbejde mellem regioner, kommuner og de praktiserende læger om alternativer til sygehusbehandling.

I regeringens nylige sundhedsudspil blev der lagt op til at omprioritere for en kvart mia. kr. Og det er formentlig et punkt, der netop nu forhandles mellem regeringen, KL og Danske Regioner.

- Det er i virkeligheden en betalingsmekanisme fra regionerne til især kommunerne i forhold til opgaveglidning. Det er noget kommunerne ikke har været så gode til at dokumentere, men de har formentlig en pointe i, at der er sket en ufinansieret opgaveglidning, siger Jes Søgaard.

Herudover peger han på, at det gentagende gange gennem rapporten understreges, at fokus på de økonomiske incitamenter skal nedtones og afbalanceres i forhold til andre styringsinstrumenter som faglige normer og benchmark-analyser.

Kontroversiel kvalitet
En af udfordringerne med den nuværende indretning af den økonomiske styring er, at sygehusene mister finansiering, hvis opgaver flyttes uden for sygehus-matriklen. Og Danske Regioners frygt er, ifølge Jes Søgaard, at de i højere grad skal tvinges til at bidrage til den udvikling, uden at den økonomiske ramme tilpasses i tilstrækkelig grad.

- Derfor er der også mange, der har håbet, at man fik et system med økonomiske incitamenter, der i højere grad går mere i takt. Men det stritter fortsat, selv om de kan blive lidt bedre med det her, siger Jes Søgaard.

Et andet forhold, som sundhedsminister Astrid Krag (SF) har lagt stor vægt på, er, at incitamenterne i højere grad skal understøtte kvalitet end øget aktivitet. Men her danser rapporten lidt om den varme grød og lægger op til forsøg i den enkelte region med forsøg med kvalitetsbaserede økonomiske incitamenter.

- Det synes jeg er en fornuftig tilgang. For det er et kontroversielt emne, som der ikke nødvendigvis kommer noget godt ud af. Det kan afføde nogle helt nye problemer med skæve incitamenter, siger Jes Søgaard.økonomi

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet