Nye anbefalinger om sociale klausuler

Sociale klausuler i udbud bør ikke snævres ind til en bestemt målgruppe. Det er en af fire hovedanbefalinger fra Virksomhedsforum for Socialt Ansvar, der rådgiver beskæftigelsesministeren på området.

Udbud

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Sigt bredt på målgrupperne for socialt ansvar og følg op og vær konsekvent. Det er to af fire hovedanbefalinger for kommuner, der anvender sociale klausuler i udbud. Anbefalingerne kommer fra Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA), der består af 14 danske erhvervsledere. Undervejs i processen har de desuden inddraget synspunkter fra en lang række aktører som kommuner, fagbevægelse og erhvervsliv. Baggrunden for de nye anbefalinger er en oplevelse af en meget uens praksis fra kommunernes side, hvor man heller ikke altid strikker de sociale klausuler sammen på en hensigtsmæssig måde. 

”Vi vil gerne have en så ensartet praksis som muligt for sociale klausuler, så der er flest mulige virksomheder, både store og små, som har mulighed for at byde ind på det her,” forklarer Falck Danmarks redningsdirektør Lars Vester Pedersen, der er en af erhvervslederne i VFSA.

De to sidste hovedanbefalinger går på, at man skal stille krav, som afspejler den konkrete opgave, og at man skal respektere virksomhedens ledelsesret, hvilket i praksis kan være retten til at fyre en medarbejder, der er omfattet af en social klausul.

I København hilser man de nye anbefalinger velkommen.

”Jeg synes, det er positivt, at man opfordrer os til at bruge sociale klausuler for at opnå beskæftigelse på områder, som jo alligevel ligger inden for kommunens opgaver,” siger konsulent i kommunen Jørgen Tejlgaard Pedersen.

Parat til lovgivning

Fagbevægelsen 3F har ligesom København været med til at give input undervejs, men forbundssekretær Per Christensen havde gerne set et skarpere fokus på uddannelse frem for en anbefaling om at sigte meget bredt med målgrupperne for sociale klausuler.

”Min tilgang til det her var at få hævet uddannelsesniveauet og derfor at have et fokus primært rettet mod de unge og de ufaglærte,” siger Per Christensen.

Lars Vester Pedersen påpeger, at den brede målgruppe er særligt vigtig for mindre firmaer.

”Problemstillingen kan jo være, at du har en mindre virksomhed, som godt kan løse en opgave for kommunen, men at de ikke kan finde en relevant opgave til præcis den målgruppe, som kommunen har i sin sociale klausul,” siger Lars Vester Pedersen.

Som udgangspunkt er 3F også positiv over for anbefalingerne, hvis de kan få flere kommuner og virksomheder til at tage ansvar. Men Per Christensen er klar til at gå endnu videre med lovgivning på området, selv om han oplever en modstand herimod fra kommunerne.

”Vi er heller ikke begejstrede for ekstra lovgivning, men hvis tingene ikke kan køre af sig selv, og man er nødt til at give et kærligt skub i ryggen, så er vi også parate til det,” siger Per Christensen.

 

Se de nye anbefalinger her

Arbejdsmarked

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet