Ny tilsynsmodel er en underlig hybrid

Den dugfriske model for tilsyn med anbragte børn og unge vækker både glæde og skuffelse hos private aktører 

Reform

Af Laura Fischer Larsen | [email protected]

I formiddags præsenterede socialminister Karen Hækkerup (S) sit bud på en ny social tilsynsreform. Hun gjorde det klart, at tilsynskommunerne ikke skal føre tilsyn med egne tilbud. Den opgave skal ligge i en af de andre tilsynskommuner. 

Kommuner skal holde øje med hinanden

Reformen betyder, at tilsynet forbliver forankret i fem tilsynskommuner, én i hver af regionerne, som står for alt fra godkendelse af tilbud over tilsynsbesøg til økonomisk og fuldt politisk ansvar for tilsynet. 

Hos de private aktører Dansk Erhverv, Selveje Danmark og LOS er det positivt, at man ikke skal føre tilsyn med sig selv. Dette var en central bekymring i aktørernes brev til Socialministeriet d. 6. september. Men den konkrete udformning af tilsynet vækker ikke stor begejstring hos Jon Krog, chefkonsulent i Selveje Danmark:

”Grundlæggende er det et stort skridt i den rigtige retning. At man så vælger at lave denne her model, er ikke en optimal løsning,” siger han og fortæller, at han hellere set, at man valgte at forankre det i staten.

”Så kunne der sagtens have siddet fem tilsynsledere de samme steder, men man havde været ude over det habilitetsproblem, som er årsagen til at man nu skal ligge og føre tilsyn på kryds og tværs,” siger Jon Krog.

Private ønsker stadig statsligt tilsyn

Dansk Erhverv efterlyser ligeledes et samlet statsligt tilsyn uafhængigt af kommunerne.

”Kommunerne har ikke magtet opgaven, og derfor bør tilsynet organiseres under en statslig myndighed, der vil kunne sikre et ensartet tilsyn med fokus på høj faglighed. Udspillet er et skridt i den rigtige retning, men det er skuffende, at reformen ikke tager skridtet fuldt ud, men vælger en hybrid, hvor tilsynet tilsyneladende placeres i uafhængige kommunale fællesskaber,” udtaler Marie Louise Løvengreen Rasmussen, velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv, i en pressemeddelelse tidligere i dag.

 

Hver tilsynskommune få 50-100 medarbejdere tilknyttet til at løse opgaverne med de godt 7.500 tilbud, der er på landsplan. De fem tilsynskommuner, som udpeges af Kommunernes Landsforening, skal være køreklare 1. november 2013.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet