Ny rapport: Øget genanvendelse koster ikke mere

Genanvendelse kan betale sig for klimaet, samfundet og den enkelte husstand, viser Miljøstyrelsens nye miljø- og samfundsøkonomiske analyse

AFFALD

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Miljøstyrelsen har i dag offentliggjort et nyt Miljøprojekt, som vurderer muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation. Den korte version af konklusionen er, at genanvendelsen kan øges væsentligt, nemlig fra 17 pct. i basis-scenariet til op til 55 pct. faktisk genanvendt i det mest udfoldede scenarie, og at det kan gennemføres uden højere økonomiske omkostninger. Tvært om kan det blive op til 208 kr. billigere pr. husstand pr. år. Samtidig opnås besparelser i drivhusgasemissionen svarende til 0,5 pct af den samlede, danske udledning, hvis de mest vidtgående scenarier følges på landsplan. Det skriver DAKOFA i dag.

Forudsætningerne er, at man udnytter synergieffekter ved samtidig håndtering af flere fraktioner, og stordriftsfordele antages i analyserne opnået gennem fælles løsninger for større oplande og uden bindinger i forhold til eksisterende anlæg.
Miljøprojektet er angiveligt en væsentlig, faglig forudsætning for den ressourcestrategi, som Miljøministeren forventes at udsende efter sommerferien, og som netop forventes at stille krav om øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovationen.

tsp 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet