Ny pulje til kommunal medfinansiering af kommunale projekter

100 mio. kr. til en pulje til medfinansiering af anlægsprojekter i relation til statsvejnettet

ANLÆG

Af Redaktionen | [email protected]

Med den seneste aftale er forligspartierne (S, RV, SF, V, DF, LA og K) enige om at afsætte 100 mio. kr. til en pulje til medfinansiering af anlægsprojekter i relation til statsvejnettet.

Baggrunden for dette er bl.a., at flere kommuner løbende har udtrykt ønske om anlæg af vejprojekter i relation til statsvejnettet, fx tilslutningsanlæg, og har i den forbindelse udtrykt vilje til kommunal medfinansiering.

Det drejer sig fx om Horsens, Vejen, Kolding, Rebild og Mariagerfjord og en række flere kommuner, som fx ønsker sig et nyt tilslutningsanlæg eller nye ramper ved motorvejsafkørsler.

Medfinansieringspuljen skal bruges til projekter, hvor staten betaler op til 50 pct. og ansøgerkommunen mindst 50 pct. af projektomkostningerne.

Udmøntningen af puljen besluttes af forligskredsen bag En grøn transportpolitik med udgangspunkt i en indstilling fra Vejdirektoratet, som udarbejdes på baggrund af en ansøgningsrunde, som Vejdirektoratet forestår.

Forslag til konkret udmøntning af puljen forventes at kunne forelægges forligskredsen til politisk stillingtagen i 2013.

 tsp

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet