Ny psykiatrisk afdelings placering vedtaget

Regionsrådet i Syddanmark har besluttet, at den nye psykiatriske afdeling skal ligge tæt på sygehuset i Vejle

Af Redaktionen | [email protected]

Den nye psykiatriske afdeling bygges på den grund ved sygehuset i Vejle, som Vejle Kommune har reserveret i lokalplanen. Der er tale om en cirka 40.000 kvadratmeter stor grund, der ligger nabo til sygehuset, og som i dag huser haveforeningen Nordly.
Et flertal i regionsrådet har i går besluttet sig for at anmode Vejle Kommune om at erhverve grunden og de ejendomme, der er på grunden. Regionen har samtidig afsat pengene til grundkøbet. 36 stemte for og fire fra SF´s gruppe stemte imod. Når regionen anmoder kommunen om at erhverve grunden, er det udtryk for den gængse praksis i den slags sager og det skyldes, at regionen ikke selv har hjemmel til at ekspropriere grunden.

- Det er godt, vi nu har afklaret, at det er muligt at bygge en ny moderne psykiatrisk afdeling ved siden af sygehuset i Vejle. Det er en rigtig god nyhed for psykisk syge og deres pårørende i Trekantområdet, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

- Jeg er sikker på, at Vejle Kommune vil gennemføre en ordentlig og nænsom proces, når grunden skal erhverves – også selvom det kommer til at ske ved ekspropriation. Der er for eksempel ingen grund til, at grunden erhverves før, det er nødvendigt. Vi vil gøre, hvad vi kan for at haveejerne også kan benytte haverne i sæson 2013. 

OPP-projekt
Det er planen, at den nye psykiatriske afdeling i Vejle skal opføres som et OPP-projekt – det vil sige i et offentligt-privat samarbejde. Afdelingen skal stå klar til indflytning i 2016. Derfor arbejder regionen lige nu med at udarbejde en omfangsrig beskrivelse af projektet og et udkast til en OPP-kontrakt. Én af de næste opgaver bliver at finde de OPP-selskaber, der er interesserede i at byde på opgaven. Det er planen, at regionsrådet i januar 2013 tager stilling til et foreløbigt udbudsmateriale for projektet.
Den nye psykiatriske afdeling i Vejle kommer til at koste omkring 412 mio. kr. Afdelingen får cirka 100 psykiatriske sengepladser og en psykiatrisk skadestue. Afdelingen bliver bygget sammen med sygehuset via en 200 meter lang tunnel. Afdelingen bliver arbejdsplads for 250-275 medarbejdere.

Fakta - den videre proces
Foråret 2013 – På en række møder drøfter Region Syddanmark udbudsmaterialet med udvalgte OPP-selskaber for at finde frem til den endelige udformning af projektet.
Efterår 2013 - På baggrund af den konkurrenceprægede dialog udarbejdes endelig udbudsmateriale, som OPP-selskaberne skal komme med tilbud på.
Oktober 2013 – Projekt vedrørende etablering af vejadgang fra Vejle Sygehus sættes i gang.
2014 – Det udvalgte OPP-selskab tegner projektet færdigt.
2015 - 1. spadestik.
2016 – Indflytning.


sf

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet