Ny profil i det sorte fags hjemstavn

Brønderslevs vision er at blive den kommune i Nordjylland, der byder på de mest attraktive vilkår for nye virksomheder. Kommunen har i årtier været domineret af metal- og jernindustrien. Nu skal der støbes et nyt fundament.

Af Lærke Cecilie Lindegård | [email protected]

I fabrikshallen hos Peder Nielsen Beslag slanger en bane båndstål sig fremad og ender i gabet på en gigantisk tysk maskine, der deler båndet i mindre stykker, hamrer huller i og spytter næsten færdige beslag ud i den anden ende:

"Målet er at bevare arbejdspladserne og produktionen her i byen, så vi ikke skal outsource til Kina. Det gør vi ved at automatisere med moderne maskiner, så vi kan holde lønudgifterne nede," fortæller direktør Erik A. Skov, da han tidligt på morgenen tager imod os.

Peder Nielsen Beslag A/S er i dag et unikt historisk levn i Brønderslev Kommune. Virksomheden har holdt til i Brønderslev by i mere end 100 år og er fortsat den største private arbejdsplads i den nye kommune. 215 timeansatte arbejder her med at roducere hængsler og beslag til vinduer og døre. Men fabrikken er i virkeligheden et 'modsat' eksempel på den udvikling, som har overgået store dele af metal- og jernproduktionen i Danmark: død eller landsforvist til Kina.

Satser på iværksættere
'Den sorte kommune', Brønderslev, har længe mærket fundamentet smuldre, og budgettet til at tiltrække nye erhvervskræfter er derfor steget år for år. I år får Brønderslev Udviklingsråd et tilskud på knap 3 millioner, hvilket er 300.000 kroner mere end sidste år. Og det er ikke småting i et samlet kommunebudget på 2 milliarder, siger Lene Hansen (S), der er borgmester i Brønderslev.

"Vi satser benhårdt på det her område. De lokale arbejdspladser er vigtige for at give borgerne tryghed, og vi er ikke blinde or, at de gamle og traditionelle arbejdspladser forsvinder."

Den erhvervspolitiske vision er at blive 'Nordjyllands førende iværksætterkommune', som det står beskrevet på kommunens hjemmeside. Det er Udviklingsrådet, en selvejende institution, der skal gøde den kommunale muld, så virksomhederne får lyst til at flytte til Brønderslev.

Indtil videre rækker pengene til to udviklingspakker - en i Hjallerup by og en i Brønderslev by. Udviklingspakkerne er en form for kuvøse for nyetablerede selvstændige erhverv - pakkerne tilbyder blandt andet billige lejekontorer i industrikvartererne, iværksætterkurser og netværksgrupper.

Derudover samarbejder Udviklingsrådet med jobcenteret om at formidle kontakt til deltids-, flekstids- og fuldtidssøgende, fortæller erhvervschef Marianne Gade: "Vi vil gerne tiltrække mindre håndværks- og produktionsvirksomheder på mellem 10 og 50 ansatte. Vi forsøger at sætte hele rammen op med både fysiske og mentale tiltag her i kommunen, så nyetablerede virksomheder kan starte op her."

Kommunens infrastruktur med to motorveje, togbanen og en havn er blandt de tungtvejende salgsretorikker. Både Marianne Gade og Lene Hansen betegner trafikforbindelserne i Brønderslev Kommune som 'enhver virksomheds drøm'.

Gamle fabrikker nurses
Under hallernes tage på Peder Nielsen Beslag viser Anker Lyngø stedkendt rundt - han har arbejdet på fabrikken siden 1967. Ikke langt fra den tyske båndstålmaskine, der repræsenterer fabrikkens 'automatisering', sidder en mand med handsker og høreværn og hamrer nitter i nogle mindre emner. Trods automatiseringer er antallet af ansatte bevaret nogenlunde intakt i mange år.

Udover et dyk under krisen i 2008, hvor 80 timelønnede mistede jobbet, og hvor fabrikken kørte arbejdsfordeling i en periode, har PN Beslag altid haft solidt fodfæste i Brønderslev. Knap så godt er det gået udbryderen af PN Beslag, virksomheden Pedershaab Concrete, der i 70'erne startede en produktion af beton- og cementrør lidt uden for byens centrum. Her er staben konstant faldet - fra flere hundrede ansatte til i dag 12.

På rådhuset udtrykker borgmesteren stor glæde for de historiske overlevende fabrikker: "Med i erhvervsplanen er naturligvis også, at vi skal nurse de gamle metalvirksomheder, som stadig lever. De skal have hjælp til udvikling og nytænkning, så de kan blive plantet om til moderne tid."

Udviklingsrådet hjælper de eksisterende virksomheder, typisk de mindre, med et kompetenceløft, så arbejdskraften bliver videreuddannet til at kunne varetage virksomhedernes opgaver på sigt. Og Lene Hansen er optimist, når hun skal definere det fremtidige erhvervsliv i Brønderslev:

"Vi har en masse nye erhverv inden for energi- og turistsektoren. Men de gamle virksomheder, der har klaret medgang og modgang indtil nu, lever naturligvis stadig, men baserer sig i højere grad på knowhow," siger borgmesteren, der for nyligt selv valgte at rykke sin arbejdsplads fra Christiansborg hjem til Brønderslev.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet