Ny lov om handicappede udløser klager på stribe

Lovændring om handlekommuner for handicappede voksne har ført til en række ankesager. Striden står om, hvem der har ansvaret for handicappede, der får støtte i eget hjem.

Jura

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Landet over klager både kommuner og borgere over konsekvenserne af en lovændring, der samler det økonomiske ansvar og handle­ansvaret for handicappede voksne. Det skyldes uklarheder om, i hvilket omfang lovændringen gælder for handicappede borgere, som bor i eget hjem med støtte fra en såkaldt BPA-ordning.

”Vores vurdering er klart, at mennesker med en BPA som hovedregel ikke er omfattet lovændringen. Derfor siger vi til vores medlemmer med en BPA, at de skal klage, hvis en kommune vil ændre på handleansvaret,” siger Spastikerforeningens formand, Mogens Wiederholt.

Den samme vurdering kommer fra paraplyorganisationen Danske Handicaporganisationer og Muskelsvindsfonden. Organisationerne melder om en række tilfælde, hvor kommuner har ønsket at ændre handleansvaret for borgere, som lovændringen efter deres vurdering ikke gælder for.

Faaborg-Midtfyn er en af de kommuner, der har måttet erkende, at man er gået for langt i tolkningen af de nye regler. Kommunen betalte for støtte til en borger, der for mange år siden var blevet visiteret til et tilbud i en anden kommune, men som siden er flyttet flere gange og nu bor i eget hus med støtte i Hvidovre. 

”Vi var lidt uklare på, hvor mange af sagerne vi skulle overtage ansvaret for. Men jeg vil ikke kalde det andet end implementeringsproblemer, som der er taget hånd om nu,” siger Sten Dokkedal, sundheds- og handicapchef i Faaborg-Midtfyn.

Økonomiske slagsmål

Sagen betød imidlertid samtidig, at man i Faaborg-Midtfyn blev opmærksom på, at kommunen sandsynligvis ikke længere behøver at betale for den støtte, manden er visiteret til. Fordi manden er flyttet uden kommunens medvirken, kan det betyde, at det økonomiske ansvar kan overdrages til hans nuværende bopælskommune, Hvidovre.

Flere andre kommuner er blevet opmærksomme på lignende sager i takt med, at de har undersøgt konsekvenserne af de nye regler. Det mærker man særligt i Aarhus, som har været forgangskommune med BPA-ordningen og derfor har mange handicappede borgere, der har forladt et botilbud til fordel for et liv i eget hjem.

”Det er klart, at med den historik, vi har på området, så er det her noget, vi er meget opmærksomme på. Og det er helt tydeligt, at mange kommuner nu har været bunkerne igennem, og så begynder at rette krav til os, om at vi skal overtage det økonomiske ansvar,” siger Tina Fendinge, myndighedschef for ’voksen handicap’ i Aarhus.

Ind til nu er det ført til en håndfuld ankesager, hvor andre kommuner har rejst krav om, at Aarhus skulle overtage betalingen. 

”Hvis der er den mindste tvivl, om den oprindelige betalingskommune har medvirket til en flytning, så anker vi,” siger Tina Fendinge.

Venter på Ankestyrelsen

KL opfattelse er, at lovændringen som hovedregel gælder for borgere med en BPA. 

”Jeg synes, det er beklageligt, når Spastikerforeningen ikke giver mere nuanceret rådgivning. Det kan jo give deres medlemmer forkerte forventninger,” siger Kurt Hjortsø, vicekontorchef i KL.

Han medgiver, at de ændrede regler om handlekommuner giver anledning til problemer i forhold til borgere med en BPA. Det er imidlertid ikke noget nyt, men handler først og fremmest om reglerne for, hvornår der skal udbetales refusion fra en kommune til en anden, når borgere er flyttet fra botilbud til egen bolig. 

For en borger med en BPA-ordning er de afgørende spørgsmål, om støtten er så omfattende, at den kan sidestilles med et botilbud, og om den oprindelige betalingskommune har medvirket til flytningen. 

”En BPA-ordning vil i næsten alle tilfælde være så omfattende, at den kan sidestilles med et botilbud,” siger Kurt Hjortsø.

Derfor er den største knast, hvornår en kommune har medvirket til flytning. Det er et velkendt spørgsmål i forhold til, hvornår kommuners refusionsforpligtigelse gælder. Et spørgsmål, som nu er aktualiseret, fordi de nye regler for handleansvaret har fået kommuner til at gennemgå deres sager. Ganske som tilfældet har været i Faaborg-Midtfyn Kommune.

”Vi er nødt til at få nogle afgørelser fra nævnene og Ankestyrelsen, som kan fastlægge praksis, før vi kan sige noget klart om, hvornår en kommune kan sige at have medvirket til en flytning,” siger Kurt Hjortsø fra KL.

 

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet