Ny lodslov rammer små havne på økonomien

Lovforslaget om liberalisering af lodssystemet, der går ud på at lede skibe gennem danske farvande, rammer små havne på økonomien, når lovpligtige lodsninger skal ske til markedspris

Liberalisering

Af Lærke Cecilie Lindegård | [email protected]

De snævre danske farvande er nogle af verdens mest trafikerede og samtidig passagen til og fra Østersøen. Derfor går en lods ombord og rådgiver skibsførerne, når skibe skal ledes sikkert gennem danske farvande.

Hidtil har den statslige virksomhed DanPilot haft monopol på gennemsejlingslodsninger i dansk farvand, men et nyt lovforslag fra erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) lægger op til at liberalisere systemet for at sikre moderate priser for lodsning fremover.

Brancheorganisationen Danske Havne hilser store dele af lovforslaget velkommen, men peger samtidig på, at de mindre havne vil blive økonomisk klemt af konkurrenceudsættelsen.

En af grundene er, at DanPilot i de mindre havne får mulighed for at aftale en såkaldt 'åbningstid' på 12 sammenhængende timer med havnen, hvor lovpligtige lodsninger vil ske til en lovfastsat pris, mens lovpligtige lodsninger udenfor den 12-timers periode vil ske til markedspris.

Danske Havne har appelleret til, at den begrænsede 'åbningstid' udgår af lovforslaget, men ministeren har allerede blødt op for dette punkt i sin oprindelige form, afslår muligheden i et folketingssvar til organisationen.

Vagt svar
Derudover skriver Danske Havne i sit notat til Henrik Sass Larsen, at der fremadrettet kun bør fastsættes lodspligt af hensyn til miljøet eller hvor åbenlyse og betydelige samfundshensyn kræver det.

- Vi er meget optagede af, at der bliver fastsat forhandlinger om, hvor der så skal være lodsning, og hvem skal betale for den lodsning, siger Tom Elmer Christensen, der er sekretariatschef i Danske Havne og tilføjer, at han finder ministerens svar på dette punkt meget vagt.

- Nogle steder forlanger BaneDanmark for eksempel lodsninger under broer, og det må de også gerne, hvis de er usikre på sikkerheden. Men der er givet rigtig mange penge fra Folketinget til at beskytte broer mod påsejling, og nogle af de penge kunne godt bruges til at betale for lodsning. Det ville betyde, at det vil blive billigere at få skibe ind til havne i blandt andet Limfjorden, hvor der er lodspligt på nogle af de broer, og det kunne hjælpe på nogle af de ekstraomkostninger, som de mindre havne får, siger Tom Elmer Christensen.

Mindre havne er defineret som havne med en årlig godsomsætning på mindre end 0,5 procent af den samlede godsomsætning for fragtskibsgods i danske havne i de seneste to kalenderår, det vil sige 440.000 ton gods årligt. Cirka 25 havne har en årlig godsomsætning mellem 100.000 og 440.000 ton.

 

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet