På trods af bilaterale aftaler med Jersey om udveksling af finansielle oplysninger kan det stadig være svært for SKAT at afdække eventuelle skattemæssige uregelmæssigheder, når fonde er placeret på den Engelske Kanalø. Man skal nemlig vide, hvem og hvad man leder efter.
Foto: Philip Davali / Polfoto.
På trods af bilaterale aftaler med Jersey om udveksling af finansielle oplysninger kan det stadig være svært for SKAT at afdække eventuelle skattemæssige uregelmæssigheder, når fonde er placeret på den Engelske Kanalø. Man skal nemlig vide, hvem og hvad man leder efter. Foto: Philip Davali / Polfoto.

Ny leverandør til SKAT benytter sig af skattely

Ejerne bag den it-virksomhed, der skal levere SKAT's nye inddrivelses­­system, benytter sig af skattely på kanaløen Jersey. Enhedslisten og Social­demokratiet vil nu stille spørgsmål til skatteministeren for at sikre, at man holder øje med virksomhedens skatteindbetalinger.

Offshore

Af Benjamin Holst | [email protected]

SKAT skal have nyt inddrivelsessystem, og det skulle gerne fungere bedre end det skandaleramte Fælles Inddrivelsessystem (EFI). Spørgsmålet er blot, hvor meget det nye system vil kunne inddrive fra netop den virksomhed, der er løbet med ordren på omkring 100 millioner kroner for at udvikle første del af EFI’s efterfølger: Leverandøren Netcompany har nemlig solgt 53 procent af sine aktier til den norske kapitalfond FSN Capital, der har placeret alle sine fonde, heriblandt Netcompany-aktierne, på kanaløen Jersey.

Det vækker undren hos flere skatteordførere, ikke mindst Enhedslistens Rune Lund:

- Grundlæggende er det mit håb, at SKAT har fundet det rigtige selskab til at løse opgaven, men umiddelbart må det undre, at SKAT entrerer med et selskab med hovedaktionæren placeret i et skattely, siger han.

- Jeg har noteret mig, at Netcompany betaler skat i Danmark. Det må vi holde øje med, om de bliver ved med. Ligeledes skal vi holde øje med, at der betales udbytteskat, herunder at SKAT har styr på eventuelle krav om refusion af skat fra FSN Capital på Jersey. I det hele taget forventer jeg, at SKAT og regeringen er opmærksom på konstruktionen – i modsætning til forløbet med Goldman Sachs og DONG, siger Rune Lund.

”Men med alt det fokus, der har været på skattely - og at man i den forbindelse går ud og køber oplysninger om konti i skattely-lande og formentlig betaler penge til nogen, der har fået de oplysninger på ulovlig vis - så kan det jo forekomme lidt underfundigt, at man så samtidig laver leverandøraftaler med et selskab, der befinder sig i et skattely.”

Også Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen, mener, man bør spidse ører, når firmaet benytter sig af en adresse på Jersey:

- Som reglerne er, er der jo ikke noget ulovligt i at placere et selskab i et skattely. Det er unddragelse af skat, der er ulovligt. Og når konstruktionen er som beskrevet, er det selvsagt ekstra vigtigt, at SKAT kender til den endelige ejer, og at de tjekker grundigt, at der bliver betalt den skat i Danmark, der skal, siger han.

Skatteplanlægning

Den engelske kanalø Jersey, hvor Netcompany-aktier til en værdi af cirka 1,1 milliard kroner ligger placeret i fonden FSN Capital Fund IV, har siden 1920’erne fungeret som et populært skattely for alt fra afrikanske despoter til Storbritanniens økonomiske elite. Men også kapitalfonde har traditionelt gjort brug af Jersey, der i 2008 helt droppede at beskatte udenlandske virksomheder, herunder deres kapitalgevinster og kapitaloverførsler.

Det er altså ikke ulovligt at have en konto i et skattely. Men skatteadvokat Michael Bjørn Hansen kalder det alligevel for “skatteplanlægning på et højere niveau”, når Netcompanys ejere vælger at placere aktierne i fonde på Jersey.

- I Danmark er fonde jo nu om dage skattepligtige. I og med at de har placeret deres fonde et sted, hvor der ikke er skattepligt, så er den akkumulering af penge, der sker i fondene, jo så ikke skattepligtig, siger han.

Og selvom kanaløen har underskrevet bilaterale aftaler om udveksling af finansiel information med både Norge og Danmark, understreger Michael Bjørn Hansen, der selv har en fortid hos SKAT, at udvekslingen bestemt ikke er noget, der sker automatisk:

- Absolut ikke. Du kan ikke som med Panama-papirerne få lov til at gennemgå lister med en række navne. Du skal helt konkret vide, hvem du skal have fat i. Du må ikke gå på fisketur, siger Michael Bjørn Hansen.

Heller ikke Torben Bagge, skatteadvokat og lektor i skatteret og offentlig ret på Aarhus Universitet, kan se nogen anden forklaring, end at man benytter sig af de gunstige forhold:

- Nogle vil måske forklare sig med, at det er et setup, investorerne kender, og når bare investorerne betaler skatten, når de trækker pengene hjem, så er det i orden. Det er sådan en standardforklaring, man bliver mødt med, siger Torben Bagge.

- Men med alt det fokus, der har været på skattely - herunder, at man går ud og køber oplysninger om konti i skattely-lande og formentlig betaler penge til nogen, der har fået de oplysninger på ulovlig vis - så kan det jo forekomme lidt underfundigt, at man så samtidig laver leverandøraftaler med et selskab, der befinder sig i et skattely, siger han.

Torben Bagge henviser til, at SKAT for nylig betalte et seks millioner kroner til en anonym kilde for oplysninger om 500-600 danskere med konti i skattely.

Et professionelt miljø

Hos FSN Capital's danske afdeling mener Thomas Broe-Andersen, der forvalter de danske fonde, herunder Netcompany, at der på ingen måde er tale om et skattely. Tværtimod henviser han til Jerseys store “skattegennemsigtighed” og “veludviklede regulatoriske rammer”, der gør det til en attraktiv mellemstation for store professionelle investorer.

- Desværre har man i mange år omtalt det som et skattely. Det er det ikke. Det er et professionelt miljø, hvor man kan placere sine fonde. Og så er det skattetransparent – det vil sige, at alle investorer ved, at ‘når jeg får mine penge tilbage, så bliver jeg beskattet dér, hvor jeg hører hjemme’, siger Thomas Broe-Andersen.

Kan I dokumentere, at jeres investorer betaler skat af afkastet?

- Der er jo meget klare hvidvaskningsregler på Jersey, og jeg er helt overbevist om, at vores investorer betaler skat. Og jeg går da ud fra, at når de er underlagt eksempelvis de amerikanske myndigheder, så bliver de taget i USA, hvis de ikke har betalt skat.

Hvis skattemyndighederne er opmærksomme på det?

- Vores investorer inkluderer nogle af de allermest professionelle pensionsfonde i verden: Det er store statslige selskaber, det er superprofessionelle kapitalfondsinvestorer. Det sidste, vi ville gøre, er at prøve at gemme nogle penge.

Begge ordførere vil nu stille spørgsmål til skatteministeren for at sikre, at SKAT er opmærksom på FSN Capital.

- Det vil jeg bede skatteministeren bekræfte er tilfældet. Og at der altså indeholdes udbytteskat, hvis ikke SKAT har fået oplyst den endelige ejer og samtidig er sikker på, at der sker beskatning i overensstemmelse med den gældende dobbeltbeskatningsaftale, siger Jesper Petersen (S).

Om skattelyet Jersey

kort

  • OECD definerer et skattely ud fra tre betingelser:
  1. at der betales ingen eller kun symbolsk skat,
  2. at finansiel information er beskyttet, og
  3. at der kun er lidt eller ingen gennemsigtighed.
  • Jersey har siden offentliggørelsen af Panama Papers indgået en lang række bilaterale aftaler med lande, herunder de nordiske, om gensidig udveksling af finansiel information. Som resultat er det britiske protektorat blevet et pænere sted at placere sine midler, men kritikere mener dog, at der er nogen vej igen, særligt i forbindelse med den offentlige adgang til oplysninger om virksomheder og fonde med adresse på øen.
  • I alt 33 større internationale banker har i dag placeret i omegnen af 155 milliarder USD på Jersey. Det er en halvering siden 2013, hvor Jersey påbegyndte en ny kurs henimod større åbenhed og blandt andet returnerede penge til de mest lyssky investorer.
Kilder: Investopedia, Tax Justice Network

Om Netcompany

  • Den danske it-virksomhed har i løbet af få år ekspanderet voldsomt på det danske marked og tæller i dag op mod 700 medarbejdere.
  • Ejerkredsen består af André Rogaczewski (bosiddende i London), Karsten Krogh Gomard og Claus Bo Jørgensen, der samlet ejer 47 procent efter salget til FSN Capital.
  • Netcompany har primært leveret it-løsninger til den offentlige sektor, heriblandt det fælleskommunale ledelsessystem FLIS.
  • Netcompany bryster sig af, at man leverer til tiden, til budgettet og til en pris, der typisk ligger 5 procent under konkurrenternes.
Kilder: cvr.dk, Børsen, Computerworld

Bøger

Indkøb

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet