Ny landbrugsaftale vækker kommunal bekymring

Regeringens nye plan for landbruget kritiseres for at bremse arbejdet med vandplanerne. Også miljøcheferne er bekymret over konsekvenserne. 

Miljø & teknik

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

For nylig indgik regeringen og Dansk Folkeparti den såkaldte Grøn Vækst 2.0-aftale, der skal give de økonomisk pressede landmænd en håndsrækning. Aftalen blev mødt af en storm af protester fra miljøorganisationer, eksperter og oppositionen. Specielt fordi aftalen lægger op til, at en stor del af vandplanernes reduktion af kvælstofudledningen kan blive udskudt til senere end det oprindelige mål i 2015.

Det førte til kritik af regeringen for at opgive sine egne miljømål for at tækkes landbruget. Og formand for Kommunalteknisk Chefforening Torben Nøhr er nervøs for, hvad det kommer til at betyde for Danmarks mulighed for at leve op til EU’s vandrammedirektiv.

”Som repræsentant for landets miljøchefer er vores budskab, at vi fortsætter vores arbejde med konkrete tiltag som etablering af våd­områder, rensning af spildevand i det åbne land og at udarbejde handleplaner. 

Men vi frygter, at hvis ikke den øvrige del af aftalen bliver gennemført, så når ­Danmark ikke det, vi skal 

nå inden 2015. Derfor er 

det meget bekymrende, det der er sket,” siger Torben Nøhr.

I alt skal vandplanerne reducere kvælstofudledningen med 19.000 tons inden 2015. De 9.000 tons skal reduceres ved hjælp af konkrete virkemidler, og det er her, kommunerne spiller en afgørende rolle. Og disse tiltag ligger fortsat fast.

Velkendt usikkerhed

Anderledes ser de ud med de resterende 10.000 tons reduktion, som skal ske ved hjælp af generelle virkemidler, muligvis kvoter, som er den løsning, der har fået størst opmærksomhed. Hvad der skal ske her, vil først stå klart efter et analysearbejde, der slutter i 2011, og som nu også skal undersøge mulighederne for at få indsatsen udskudt.

Uklarheden om, hvad der skal ske med denne del af reduktionen, har skabt stor usikkerhed blandt landmændene. Og en række miljøchefer har tidligere her i Kommunen fortalt, hvordan landmændenes usikkerhed satte en stopper for kommunernes arbejde. Men Torben Nøhr fra KTC mener ikke, at det bliver værre med den nye aftale.

”Jeg tror ikke, vi får flere problemer i samarbejdet med landmændene. For det, vi skal lave som kommuner, er konkrete initiativer, hvor landmændene bliver kompenseret. Kvoteordningen har der jo aldrig været noget konkret på, så den usikkerhed har været der hele tiden,” siger Torben Nøhr.

Formanden for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, Martin Damm (V), peger på, at det helt afgørende for den kommunale indsats er, at der følger midler med, som kan matche regeringens ambitionsniveau.

”Der er ikke andet at sige, end at kommunerne skal udmønte det ambitionsniveau, der er sat med vandrammedirektivet. Og det er klart, at hvis du vælger et meget højt ambitionsniveau, så skal der følge nogle penge med, så det kan nås ude i kommunerne,” siger Martin Damm.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet