Ny kæmpeskov sikrer Odenses drikkevand

100 aktive folk mødte frem, da miljøminister Ida Auken (SF) forleden plantede det første birketræ og senere åbnede for en ny vandboring i Elmelund lige uden for Odense

SKOV

Af Redaktionen | [email protected]

I løbet af efteråret og vinteren planter Odense Kommune og Naturstyrelsen sammen med en række frivillige organisationer yderligere 1 millioner træer, og i løbet af 6-10 år gror Odense kommunens største skov frem på området. Den dækker et areal på 360 hektar, og de samlede udgifter til projektet er på 85 millioner kroner.

Danmarks største Kinderæg
- Da jeg skulle herover, sagde jeg til min søn, at jeg skulle indvie Danmarks største Kinderæg. Med det her projekt løser vi flere problemer på én gang, og det er netop formålet med vores miljøpolitik. Her sikrer vi rent drikkevand til borgerne i Odense i al fremtid samtidig med, at borgerne i Odense får en ny skov tæt på byen med masser af udfoldelsesmuligheder, sagde Ida Auken.

Brugerne ovenud tilfredse
Naturstyrelsen har gennem længere tid arbejdet sammen med lokale kræfter om skovens udformning, og brugerne er ovenud tilfredse med resultatet. Der bliver ridestier, løberuter, mountainbikebane og skiløjper i Elmelund Skov. Men der bliver også mange forskellige naturtyper til glæde for kratluskere og for vildtet. Rundt om den nye skov er der således 17 kilometer skovbryn med buske og buskads i en bredde af 10-30 meter.

1/3 af Odenses drikkevand
Ida Auken åbnede for den første af tre nye vandboringer, som VandCenter Syd etablerer i Elmelund. Når alt er udbygget vil boringerne i området levere 1/3 af det rene drikkevand, som borgere og virksomheder i Odense bruger. VandCenter Syd har besluttet sig for at sikre alle sine boringer imod forurening ved at opkøbe arealer og lægge dem hen til rekreative formål.

Mindre stress – flere penge
Professor Niels Elers Koch fra Skov & Landskab på Københavns Universitet greb mikrofonen ved indvielsen og ønskede lokalbefolkningen til lykke.

- Når der kommer en ny stor skov, vil mange flere odenseanere komme ud i skoven. I vil få mindre stress og lavere blodtryk. Og I kommer til at tjene penge på det. Jeres huse bliver mere værd, og Odense Kommune får hele investeringen hjem i form af øgede grundskatter, erklærede Koch med henvisning til flere undersøgelser af skovenes betydning.

Familieforetagsomhed
Aftalen om skovrejsning blev indgået mellem kommunen, vandsselskabet og Ida Aukens morbror Svend Auken i 2001. Økonomien satte i mange år en bremser for projektet, men da finanskrisen satte ind, faldt prisen på landbrugsjord, og så kunne VandCenter Syd købe arealerne bid for bid til en fornuftig pris.

Naturskole
Danmarks Jægerforbund har været meget aktiv i processen, og de lokale jægere har sat sig i spidsen for et arbejde med at etablere en naturskole i Elmelund.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet