Aktivismen skal i højere grad udfoldes lokalt, mener BUPLs nye formand, der betegner sig selv som konstruktiv. I modsætning til flere tidligere ledere af pædagogernes organisation skilter hun ikke med sit politiske tilhørsforhold – det hører til privatsfæren.Foto: BUPL
Aktivismen skal i højere grad udfoldes lokalt, mener BUPL's nye formand, der betegner sig selv som konstruktiv. I modsætning til flere tidligere ledere af pædagogernes organisation skilter hun ikke med sit politiske tilhørsforhold – det hører til privatsfæren.Foto: BUPL

Ny BUPL-formand er langtfra revolutionær

Der er fortsat brug for aktivisme blandt pædagogerne, mener den nyvalgte BUPL-formand Elisa Rimpler Bergmann. Men det er ikke aktivisme på gammeldags manér, understreger hun efter at have vundet kampvalget om formandsposten mod en tidligere kommunist.

Kampvalg

Af Morten Munkholm | [email protected]

151 mod 82. Stemmetallet talte sit tydelige sprog, da Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) forrige weekend valgte ny formand på deres kongres i Nyborg.

Formanden for BUPL Sydjylland, Elisa Rimpler Bergmann, vandt efter kampvalg mod forbundets mangeårige medlem af forretningsudvalget, Allan Baumann. Ind kommer nu en kvinde, som lægger vægt på faget og det faktum, at hun har erfaringen fra hverdagens pædagogiske virkelighed i frisk erindring.

- Jeg kan nemmere gå lidt længere nedad abstraktionsstigen og tale et dagligdags  sprog, fordi jeg kommer fra en lokalafdeling, hvor jeg har været meget tæt på de udfordringer, pædagogerne står med til hverdag. Jeg har stået med rigtig mange af de konkrete eksempler på, hvordan politikernes beslutninger centralt virker ude i den pædagogiske dagligdag, siger hun.

Det er også en af de tydeligste forskelle, der er på Elisa Rimpler Bergmann og den nu afgåede formand, Henning Pedersen, som efter otte år på formandsposten og 36 år i BUPL takkede af på kongressen. Nu skal den nye formand så tage sin første kamp i forårets overenskomstforhandlinger, hvor ligelønsdiskus-sionen skal bringes i spil.

- Jeg ved godt, at det bliver rigtig svært. Selvfølgelig gør det det. Vi står jo med den lønmæssige problemstilling, at vi er et kvindedomineret fag, så vi er blevet indplaceret i et lønhierarki, som vi har svært ved at mose os ud af. Ligelønnen er noget, vi arbejder hårdt med, og det bliver nok heller ikke løst i den kommende overenskomst. Men det er noget, vi skal arbejde rigtig meget med fortsat, siger den nye formand, som har sat sig som mål, at der i overenskomsten skal være en eller anden form for anerkendelse af problemet fra arbejdsgivernes side.

Venstrefløjskamp

Ligelønsbegrebet blev skrevet ind i overenskomsterne samme år, som BUPL opstod - i 1973. Det har altid været en del af forbundets historie og kampplads - og Elisa Rimpler Bergmann fortsætter gerne diskussionen.

- Vi oplever faktisk en større anerkendelse af vores fag og arbejde med børn og unge. Se bare på den nye velfærdsmilliard. Samtidig er det jo lidt paradoksalt, vi ikke kan mærke på lønsedlen, at vi er nogle af velfærdssamfundets støtter, siger hun.

Et andet historisk kendetegn ved BUPL har været deres forhold til venstrefløjen. I 80’erne hang forbundet uløseligt sammen med Dansk-Cubansk Venskabsforening. I 2002 bakkede en stor del af hovedbestyrelsen op om Boykot Israel-kampagnen. Og da det tidligere maoistiske medlem af Kommunistisk Arbejderparti Bente Sorgenfrey i 2004 skiftede sin BUPL-formandspost ud med formandstitlen i hovedorganisationen FTF, efterlod hun sig en politisk magtkamp i hovedbestyrelsen, som det tog flere år at komme igennem.

”Det handler i højere grad om et engagement i den lokalpolitiske dagsorden i kommunen end de store internationale linjer. Jeg synes faktisk, vi desværre ser lidt en udsultning af det gode demokratiske selvstyre i kommunerne i de her år.”

BUPL skulle droppe den arbejdsgivervenlige attitude og gå mere kamplystent til værks, mente flere venstreorienterede medlemmer af forretningsudvalget, som pegede på selvsamme kandidat, der netop har tabt til Elisa Rimpler Bergmann – den tidligere kommunist Allan Baumann.

I stedet blev Annette Trads Hansen knebent valgt som formand for blot 73 dage senere at måtte forlade posten, da hun følte sig mobbet ud af forretningsudvalget. Derefter blev den senere socialdemokratiske folketingskandidat Birgit Elgaard valgt. Men efter to år på formandsposten måtte også hun give op på grund af interne stridigheder i forretningsudvalget. I 2006 kom Henning Pedersen så til og fik samlet organisationen politisk med et mere fagligt fokus. Det vil den nye formand bygge videre på.

- Vi skal afspejle vores medlemmer rent politisk, og jeg tror, at vores medlemmer repræsenterer et bredt politisk spektrum – nok med en lille overvægt til venstre for midten. Når der er valg, stiller pædagoger jo op for alle mulige partier, og det skal vi kunne indeholde som fagforbund. Vi er fagpolitiske, ikke partipolitiske, siger hun.

Ny-aktivistisk tilgang

Elisa Rimpler Bergmann fortæller, at hun selv er medlem af et politisk parti, men at det er en privat sag, som hun ikke blander sammen med formandshvervet. Hun tager dog gerne ordet aktivisme med sig i sit nye arbejde.

- Vi har brug for aktivisme i dag, men ikke den samme slags aktivisme som før i tiden. Vi har brug for en aktivisme omkring vores faglige stolthed – at synliggøre det, vi kan og vil gøre bedre. Det handler i højere grad om et engagement i den lokalpolitiske dagsorden i kommunen end de store internationale linjer. Jeg synes faktisk, vi desværre ser lidt en udsultning af det gode demokratiske selvstyre i kommunerne i de her år, siger Elisa Rimpler Bergmann, der selv har brugt sin formandstid i det sydjyske til at tage debatten på lokalt plan – ikke mindst for at klæde politikerne på til at forstå den pædagogiske hverdag.

- Jeg har oplevet mange eksempler på, at man ikke har tænkt på de upåagtede processer, der foregår, når vi som pædagoger for eksempel skifter børnene, giver dem flyverdragt på, hjælper dem til at blive selvhjulpne og taler med dem. Det er den slags, der kræver uddannet personale, forklarer BUPL’s nye formand.

Henning Pedersen lagde ofte vægt på, at han ikke var lige så konfrontatorisk anlagt som andre offentlige fagbosser. Også her vil Elisa Rimpler Bergmann følge sin forgængers eksempel.

- Jeg vil betegne mig selv som meget konstruktiv. Der er tidspunkter, hvor man skal være konfrontatorisk, men jeg tror ikke på, at man får noget ud af at stille sig op med ryggen til de andre rent retorisk. Man bliver nødt til at søge dialog, hvis man skal opnå resultater. Det er den kultur, vi er bærere af her i BUPL, fortæller hun.

Nu sætter det nyudnævnte forretningsudvalg i BUPL sig ned og lægger en plan for deres 100 første dage. 100 dage, som uden tvivl vil blive præget af folkeskolereform, normeringer og så selvfølgelig ligeløn i overenskomsterne.

- Det er et langt og sejt træk, der skal til. Vi har gjort meget ud af det de senere år og også fået skabt nogle gode resultater på den baggrund. Dem skal vi nu bygge ovenpå, siger Elisa Rimpler Bergmann.

blå bog

Elisa Rimpler Bergmann

  • Uddannet pædagog fra Esbjerg Seminarium (i dag UC Syd) i 1999.
  • Ansat som pædagog på Tjæreborg Skole i Esbjerg Kommune siden år 2000. Senere tillidsrepræsentant på Tjæreborg Skole og fællestillidsrepræsentant i Esbjerg Kommune.
  • Faglig sekretær i BUPL Sydjylland 2009-2010. Formand for lokalafdelingen fra 2010.
  • Valgt som formand for BUPL på den 12. ordinære kongres den 22. november.

Arbejdsmarked

Børn & unge

Demokrati

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet