Ny borgmester vil fremelske fællesskabet

Når Jesper Würtzen i juni overtager borgmestersædet i Ballerup efter Ove E. Dalsgaard, vil han stille sig i spidsen for, at alle borgere bliver en del af det stærke fællesskab, der allerede kendetegner kommunen.

Ugens uundgåelige

Af Camilla Boyhus Madsen | [email protected]

Tillykke med borgmesterposten. Du efterfølger Danmarks længstsiddende borgmester. Hvad betyder det for måden, du vil løfte opgaven på?

Ove E. Dalsgaard har gjort det fantastisk som borgmester og har på mange måder været forgangsmand både nationalt og ikke mindst i kommunen, hvor han nærmest har haft en form for faderrolle. Han har været en populær person og rent politisk vil jeg følge de værdier, vi begge har arbejdet for de sidste mange år i kommunen. Men der sker jo forandringer inden for økonomi- og samfundsudviklingen generelt, så det kan godt være, at der skal laves nogle anderledes løsninger fremover. Men de værdier, som Ove har repræsenteret over for borgere og medarbejdere, er da nogen, jeg vil læne mig op ad.

Hvilke mærkesager vil du kæmpe særligt for?

Min overordnede mærkesag er, at Ballerup skal være en kommune, hvor der er plads til alle, og hvor vi udmærker os omkring det grønne og miljø. Vi har allerede udmærket os som en stærk erhvervskommune, og det skal vi fortsat være i fremtiden. Jeg vil også gerne gøre noget på beskæftigelsesfronten og sørge for, at alle borgere føler sig som en del af fællesskabet. Jeg vil opfordre virksomhederne til at understøtte de borgere, der måske ikke har en fuld arbejdsfunktion, og på den måde udnytte ressourcerne bedre, så alle borgere føler sig som en vigtig del af fællesskabet. Vi er en kommune med stor forskellighed, og det skal vi kunne rumme. Historisk har vi haft mange institutioner for borgere med vanskeligheder af forskellig art, og det skal fortsat være sådan, at vi støtter dem. 

Hvordan har Ballerup Kommune udviklet sig om fem år?

Der håber jeg, at vi har udviklet os i forhold til forståelsen for fællesskabet – at der skal være plads til alle –  og den kulturforandring er vi allerede godt på vej med. Jeg vil også gerne have sænket vores ledighed og mindsket antallet af dem, der oplever at være sat helt uden for arbejdsmarkedet. Den kultur skal vi arbejde med. For eksempel har vi, som den første kommune, lige udviklet en ny smiley-ordning til de virksomheder, som modtager lærlinge. Det er kun 20 procent af virksomhederne her i regionen, som tager imod lærlinge, og det, synes jeg ikke, er rimeligt. Som samfund burde vi jo have en interesse i, at de unge mennesker, som skal have en praktikplads, får en. Derfor vil vi gerne fremhæve de virksomheder, som tager et ansvar. Smileyen fungerer som pejlemærke, når man som privat borger skal vælge et håndværkerfirma, og man ønsker at bruge et firma, der tager socialt ansvar. I fremtiden vil vi gerne udvide smiley-ordningen, så den dækker flere områder, hvor virksomhederne kan tage ansvar. Det kunne være, hvis man som virksomhed ansatte fleksjobbere eller oprettede virksomhedspraktikker. 

Der skal spares 50 millioner kroner i Ballerup Kommune, hvor skal pengene tages fra?

Det er bestemt ikke ideelt, at det første jeg skal sætte mig i spidsen for, er besparelser af den størrelse. Der er allerede lavet en række besparelsesforslag. Vi har haft en række åbne borgermøder, hvor der har været nogle gode drøftelser mellem borgere og politikere for at få andre indspark og prøve at skabe forståelse for nødvendigheden af, at besparelserne skal finde sted. Borgerne har været med til at pege på en række områder, hvor der kan spares, og det er med til at påvirke politikerne. Men i sidste ende er det selvfølgelig politikerne, der beslutter, hvor besparelserne skal findes. Jeg kan ikke røbe, hvor pilen peger hen, det er noget, der bliver besluttet på budgetmødet i juni.


Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet