Ny beskæftigelsesreform indeholder refusionsreform

Refusionen af de 100 milliarder kroner, kommunerne fordeler på beskæftigelsesområdet, skal lægges grundlæggende om, skriver regeringen i deres udspil til en beskæftigelsesreform.

Beskæftigelse

Af Morten Munkholm | [email protected]

Refusionen af både dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension står til at blive omlagt, hvis regeringen kommer igennem med sit oplæg til en beskæftigelsesreform.

Det står klart, efter at statsministeren, beskæftigelsesministeren og økonomi- og indenrigsministeren ved middagstid fremlagde oplægget ”Vejen til varig beskæftigelse – den enkelte i centrum”.

- Vi lægger op til et større ansvar for kommunerne, hvis jobcentret ikke får den ledige i job, forklarede økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager på pressemødet.

Ifølge oplægget skal der indføres et helt nyt refusionssystem, der som udgangspunkt er ’ens på tværs af ydelser og falder over tid’. Det vil altså sige, at kommunerne generelt skal betale mere at indsatsen, jo længere en borger er ledig.

Samtidig skriver regeringen i sit udspil, at ’det ikke må være økonomisk fordelagtigt for kommunerne at flytte borgere mellem forsørgelsesydelser’. Og at ’refusionssystemet skal understøtte, at kommunerne tilrettelægger en indsats ud fra, hvad der virker og kan hjælpe den enkelte arbejdsløse i job’.

En omlægning af de cirka 100 milliarder kroner i refusionssystemet har været ventet siden beskæftigelsesminister Mette Frederiksen bebudede sine tanker om det i 2012. Og ændringerne i udspillet ligger godt i tråd med de anbefalinger, Arbejdsmarkedskommissionen kom med i 2009.

Kommunen har tidligere beskrevet, hvilke problemer en eventuel omlægning kunne føre med sig. Læs det her

Arbejdsmarked

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet