Ny asyldirektør på Langeland skal stå for strukturændringer

Langeland Kommune er operatør på 19 asylcentre rundtom i landet og har nu – som den første kommune i Danmark – valgt at ansætte en asyldirektør. Valget faldt på Sisi Eibye, der kommer fra en stilling som kultur- og fritidschef i Kerteminde Kommune. Kommunen har talt med hende om den forestående opgave. 

Udfordring

Af Søren Engelbrecht | [email protected]

Hvorfor har du taget det her job?

Da jeg så opslaget og læste kravene til profilen, var jeg nødt til at søge stillingen. Chef- og direktørstillingerne i kommunerne ligner hinanden meget, men her var der noget helt andet, som samtidig er højaktuelt. Området er i eksplosiv vækst, og det at kunne være med til at sikre, at opgaven bliver løst kvalitativt,  synes jeg er så væsentlig en samfundsopgave, at jeg vil være med til at løse den.

Du har ingen erfaring på asyl-området. Hvad gør dig kvalificeret til den her opgave?

Jeg har været topchef i mange år og er gået foran i forbindelse med mange strukturændringer og sammenlægninger af forvaltninger. Og jeg har erfaring med at skabe et fælles værdigrundlag i forhold til, hvordan vi skal arbejde med det, vi er sat i verden for. Så der er mange ledelsesmæssige erfaringer og kompetencer, jeg med fordel kan bringe i spil ved den her nye spændende opgave.

Men ser du det som en ekstra udfordring, at du ikke har beskæftiget dig med dette område før?

Næh. Det er et nyt område, og så lærer jeg det at kende. Jeg skal jo heller ikke gøre det her alene - det er sammen med dygtige ledere og personale.

Hvad bliver din vigtigste opgave?

Jeg er blevet bedt om at lave en ny organisering og struktur på området, hvor Langeland Kommune er operatør, så det er det første, jeg skal tage fat på med ledere og medarbejdere. Der er sat en politisk ramme for, hvordan vi skal gøre det, så vi skal have fundet ud af, hvordan vi indenfor den ramme kan få organisationen til at arbejde og virke mest hensigtsmæssigt.

Hvad er det for en politisk ramme?

Man har besluttet, at hele området skal organiseres ud fra en områdeledelsestænkning, fordi Langeland er operatør for centre på både Fyn, Sjælland, Lolland og  Ærø samt i Jylland. Så strukturen bliver geografisk opdelt, hvor der skal være en områdeleder for hvert af distrikterne, og under de her områdeledere vil der så være nogle daglige ledere af de konkrete centre.

Derudover vil der også være en central funktion, der skal stå for administration, sekretariat, koordination, indkvartering og kontakt til de kommuner, hvor der åbnes og lukkes centre. Nogle gange er der jo kommet besked fra Udlændingestyrelsen om, at man i løbet af 0,5 skal bygge et center op, fordi der kommer x antal asylsøgere. Så der vil være et centralt udrykningsteam, som skal stå for det og andre praktiske opgaver.

Vil man opleve dig tage rundt og besøge de forskellige asylcentre?

Ja, det vil man. Jeg har lavet en aftale med kommunen om, at der skal aflægges besøg på de enkelte centre, og jeg mødes med det samlede lederteam den 7. april for at diskutere, hvad den videre proces skal være. Og så har jeg bedt om, at der bliver lavet en præsentationsrunde hos de forskellige centre, således at den enkelte medarbejder også får mulighed for at hilse på mig og omvendt.

Hvad er succeskriteriet?

Jeg mener, at succeskriteriet vil være, at Langeland Kommune fortsat vil være en meget attraktiv samarbejdspartner for Udlændingestyrelsen. Derudover vil jeg gerne kunne måles på, at vores organisation er veldrevet, og at det kan aflæses i forhold til, hvordan medarbejdere og ledere trives i deres arbejde. Og at vi har et godt samspil med de kommuner, hvor vi opererer.

Tænker du, at Langeland kan komme til at drive flere asylcentre?

Ja. Hvis vi er den attraktive samarbejdspartner for Udlændingestyrelsen, der kan løse opgaven effektivt og på et højt kvalitativt niveau, så kan jeg da ikke se noget til hinder for, at vi kan få flere opgaver. Men det er selvfølgelig sagt med forbehold, for jeg skal jo lige ind i det hele og have orienteret mig.

Hvilke overvejelser havde du gjort dig om asylarbejdet før din ansættelse?

Det er jo et område, jeg som ganske almindelig borger har fulgt med i og set, hvordan det er vokset. Jeg tænker, at vi har en mulighed for at gøre vores bedste for også at kvalificere de borgere, som ender med at komme videre ud i integrationen i de enkelte kommuner, når de får asyl. Og det har jeg jo haft rimelig tæt på i mit virke - altså integrationen.

Sisi Eibye tiltrådte jobbet 1. april.

Blå bog

Sisi Eibye

  • Sisi-Eibye-(1)53 år
  • Læreruddannet fra Holbæk Seminarium
  • Børne- og ungedirektør i Kerteminde Kommune 2008-15
  • Kultur- og fritidschef i Kerteminde Kommune 2015-16
  • Bor i Odense
  • Har fire voksne børn med sin mand Peter

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet