Nuværende solcelleejere beholder rettigheder

Regeringen har imødekommet forligskredsens krav i en netop indgået aftale, som indebærer, at de eksisterende solcelleejere beholder deres nuværende rettigheder

ENERGI

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

- Det er vi meget tilfredse med, siger Mikkel Dencker, energiordfører for Dansk Folkeparti, til dk-teknik.

Han har sammen med forligsgruppen netop indgået en aftale om en ny solcelleordning, fortæller han til dk-teknik, der som det første medie kan bringe nyheden om den nye aftale.

Regeringen havde i sit udspil foreslået en overgangsordning på 10 år, men med den nye aftale er den periode blevet fordoblet.

- Det er en meget stor imødekommelse, der er kommet fra regeringen. Vi havde gerne set, at perioden var blevet endnu længere, men sådan er det jo ikke, når vi er mange partier, der skal blive enige siger Mikkel Dencker.

Hverken stop eller eksplosion
De sidste par uger har bølgerne gået højt. 'Løftebrud' og lovgivning med tilbagevirkende kraft er nogle af de beskyldninger, som regeringen er blevet mødt med efter dens udspil om ændrede regler for solcelleejere. Udfordringen var bl.a., at regeringens forslag indebar, at den afgiftsfri periode blev sat markant ned - fra en periode på 25 år til 10 år. Nu er forligsparterne landet på 20 år i stedet.    

- Det er en god aftale, hvor vi hverken sætter stop for markedet for solceller, eller tillader at den nuværende ordning eksploderer mellem hænderne på os, siger energiordfører for Radikale Venstre Rasmus Helveg Petersen, da han torsdag formiddag bekræfter, at aftalen i forligskredsen nu er indgået til dk-teknik.        

- Jeg tror bestemt, at vi kommer med en ordning, der nyorienterer området, siger Rasmus Helveg Petersen.

Den nye aftale betyder, at dem, der allerede nu har et anlæg, kan køre videre uden forandringer i stort set resten af deres solcellers levetid.

- Det er jo glædeligt, at der ikke kommer noget som griber ind i den måde, som de har disponeret på, siger Mikkel Dencker.

Positivt med nye støtteregler
I den nye ordning får de kollektive anlæg også mere gunstige vilkår, fordi deres afregningspris bliver højere. 

I en pressemeddelelse udtrykker Venstres energiordfører Lars Christian Lilleholt også begejstring over, at dem, som allerede har investeret i solcelleanlæg, ikke vil få forringet deres investering. 

- Det er positivt, at der nu er skruet nye støtteregler sammen, der er økonomisk ansvarlige og som sikrer, at det fortsat er fordelagtigt at investere i solceller, skriver Lars Christian Lilleholt, som i sidste uge kritiserede regeringens udspil for at lægge op til lovgivning med tilbagevirkende kraft.

FAKTA

  • Regeringen har i dag indgået en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en fremtidig ordning for solceller.  
  • Aftalen betyder, at det bliver nemmere at lave store fællesanlæg i for eksempel landsbyer og boligforeninger. Disse anlæg, der ikke kan nettoafregne for andet end fællesforbrug, vil få en forhøjet afregningspris på 1,45 kr. pr. kWh i 10 år, hvis de bliver etableret i 2013. 
  • Nettomålerordningen for private ændres fra at være årsbaseret til at blive timebaseret. Det betyder, at en ejer af et solcelleanlæg er sikret fuld værdi af den strøm, der bruges inden for den time, hvor den er produceret. For den overskydende strøm får man 1,30 kr. pr. kWh i de næste 10 år, hvis anlægget er installeret i 2013. I mange tilfælde vil anlægget være betalt tilbage, når de 10 år er gået.
  • Partierne har aftalt, at den garanterede pris for overskydende strøm falder hvert år i takt med at solcellerne forventes at blive billigere. Et anlæg installeret i 2014 vil således få 1,16 kr. pr. kWh i 10 år. For fællesanlæg er det 1,28 kr. pr. kWh.
  • Aftalen vil give helt nye muligheder for virksomheder - herunder gartnerier og landbrug. 
  • Alle, der allerede har investeret i solcelleanlæg, vil få 20 år med uændrede vilkår. Det vil sige, at de fortsætter på den årsbaserede nettomålerordning.

__________________________________

  • Sommeren og efteråret igennem har klima- og energiminister Martin Lidegaard afvist, at solcelleejerne skulle frygte at der blev lavet lovgivning på området med tilbagevirkende kraft. Men i regeringens forslag fra sidste uge blev værdien af solcelleejernes el-produktion reduceret til en tredjedel over 15 år.
  • Det fik resten af partierne i Folketinget til efterfølgende at afvise at støtte forslaget om at ændre den afgiftsfri periode.
  • Det resulterede i dag i, at de bebudede 10 år blev fordoblet til 20 efter forhandlinger i forligskredsen.  
  • Regeringens forslag fik en hård medfart fra mange interessenter. Dansk Energis direktør Lars Aagaard har kritiserede det for at give elselskaberne en dobbeltregning, solcelleforhandlere kaldte forslaget ’løftebrud’ og det Økologiske Råd mente, at det var et skridt mod et ’stupid’ frem for ’smart grid’ og et uintelligent el-net.  

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet