Nulvækst splitter byrådspolitikere

Kommune efter kommune genåbner sine 2010-budgetter. I mange byråd er der dyb uenighed om, hvordan man kan slanke driften, og KL-kongressen bød på flere spørgsmål end løsninger. 

Topmøde

Af Mia Tang | [email protected]

 

Lad os starte ved et helt tilfældigt bord på kongressen. Her sidder en håndfuld politikere fra Hvidovre Kommune, som udgør et fint eksempel på den kommunale udfordring. Selv om man også her kan blive nødt til at genåbne budgettet, finder det konservative medlem Steen Ørskov Larsen regeringens krav om nulvækst rimeligt nok og er parat til at finde besparelser.

 ”Efter min mening kan vi blandt andet spare penge ved at lukke en eller flere skoler, og så ser jeg gerne en revidering af lærernes arbejdsbetingelser. Erfarne lærere må kunne bruge mindre tid på forberedelse, og alle fag kan ikke kræve lige meget. De er på en vis måde et forkælet folkefærd,” siger han. 

Men på den anden side af bordet medfører denne bemærkning en fnysen fra kollegaen Helle Adelborg (S). Hun er nemlig selv skolelærer, så netop det forslag falder indlysende nok ikke i god jord. 

”Det passer jo ikke, og prisen per elev er stort set uændret med en skolelukning. Det er ikke bygningsmassen, der løser problemet, og hvem vil i øvrigt købe en gammel skole? Det er meget bedre at bruge nogle af lokalerne til andre formål, for eksempel daginstitutioner,” siger hun. Et billede på de delte vande i kommunerne ...

Krisens forslag  

Fra regeringens side har man lavet en liste med forslag til, hvordan der kan spares i kommunerne. Blandt andet ved at lære af dem, der gør det billigst. Eller: At gå efter laveste fællesnævner, som mange delegerede udlægger det. Men statsministeren ser kravet om nulvækst som tvingende nødvendigt. 

”Det er selvfølgelig en udfordring, når man har været vant til, at man år for år har kunnet lægge ekstra penge på. Men dansk økonomi handler ikke kun om kommuneøkonomi. Vi har tabt lige så mange arbejdspladser de sidste knap to år, som vi normalt taber på ti år, og derfor er løsningen ikke at hæve skatterne. Så bliver vi bare endnu mindre konkurrencedygtige,” siger Lars Løkke Rasmussen (V).

I kommunerne anerkender man krisens omfang. Men mange køber ikke regeringens udmelding om, at nulvækst bibeholder status quo. Blandt andet fordi antallet af ældre stiger. Det samme gælder udgifterne på det sociale område, og så må pengene findes et andet sted. Et par borde væk sidder Morten Petersen (DF) fra Hjørring. Som medlem af teknik- og miljøudvalget frygter han det værste. 

”Teknik- og miljøområdet er totalt udsultet. Vi har et meget, meget dårligt vedligeholdelsesniveau. Det ser forfærdeligt ud mange steder, og det er tæt på uanstændigt over for borgerne. Jeg frygter, at nulvæksten rammer der – igen,” siger han.  Så skal der spares penge, bør der hellere strammes op på kommunens alt for lange sagsbehandlingstider, mener han. 

”Vi har pt. knap 300 sager om sygedagpenge, som har været mere end et år undervejs. Det værste er jo, at der ligger en menneskeskæbne bag hvert tal – men samtidig straffes vi økonomisk, når behandlingstiden når ud over et år, så det er meget skidt,” siger Morten Petersen. 

Nogle få kommentarer fra en håndfuld af de folkevalgte, som politisk får et svært år – i nulvækstens tegn. 

 

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet