Nulvækst er mindre end ingen vækst

KL-formand Jan Trøjborg (S) holder fast på, at kommunerne nok skal overholde økonomiaftalen. Også selv om nulvækst reelt er besparelser.

økonomiaftale

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Årets økonomiaftale indførte en historisk stram styring af den kommunale økonomi. Så KL-formand Jan Trøjborg har ikke meget tilovers for de kritiske økonomer, der efterlyser mere central styring af kommunernes dispositioner.
”Man kan roligt sige, at der blev strammet op med økonomiaftalen. Så jeg mener ikke, at der er grund til at så tvivl om, hvorvidt aftalens serviceramme bliver overholdt. Det skal den,” siger formand Trøjborg.
Han mener også, at finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) fraskriver regeringen sin del af ansvaret for, at mange kommuner skal finde besparelser på budget 2011. Ministeren holder fast på, at nulvækst vil give plads til samme service som i år.
”Nulvækst betyder ikke, at vi kan holde serviceniveauet. Når der er stigende udgifter på eksempelvis det specialiserede socialområde, så betyder det jo, at der skal tages penge andre steder fra,” siger Jan Trøjborg.

Urealistisk effektivisering

I finanslovsforslaget læggesder op til en ny runde effektiviseringer. Særligt peges der på opgaver med bogføring, regnskab og løn kan indhente op til 700 millioner kroner, hvis der enten udliciteres eller etableres samarbejde på tværs af kommuner.
Vurderingen er baseret på en analyse fra Finansministeriet, hvor kommunerne blandt andet sammenlignes med effektiviteten i Statens Økonomiservicecenter. Her fremgår det, at det kræver, at ti gennemsnitskommuner skal slå sig sammen for at  opnå samme effektivitet som det statslige center.
”Det er nok ikke realistisk med samarbejde i den størrelsesorden. Men i Horsens har vi gode erfaringer med samarbejde med Hedensted og Odder på nogle af de her områder, så der er nok noget at hente,” siger Trøjborg.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet