Nu skal spildevandstaksten betale for klimaløsninger

Klimatilpasningsplanerne er omdrejningspunktet i regeringens plan for en fremtidssikret klimaplanlægning i Danmark. Landbrug og Fødevarer raser over finansieringen  

KLIMATILPASNING

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Danmark kan fremover forvente mere ekstremt vejr, havvandstanden vil stige på længere sigt, og vi vil opleve kraftigere skybrud. Alene sidste år løb erstatningen for skybrudsskader op i 6,2 mia. kr. 

I dag har regeringen fremlagt en klimaplan, som består af allerede igangsatte og fremtidige initiativer for at sikre den danske klimatilpasning. Ud over handlingsplanen har miljøministeren i dag fremsat et lovforslag, der giver kommunerne mulighed for at lave omfattende klimatilpasninger – og finansiere dem via de regninger, de sender til spildevandskunderne. Udbygningen af kloakker har ind til nu været spildevandsforsyningernes mulighed for at lave klimasikring.

- Nu får de muligheden for at finansiere nogle af de nye grønne initiativer, som kommunerne kan sætte i gang, og som vil gøre vores byer sikrere og spare penge på regningen til kæmpemæssige kloakker, siger miljøminister Ida Auken om det netop fremsatte lovforslag, der også giver forsyningsselskaberne mulighed for at afvikle deres lån over en længere periode: Fra 25 til 40 år.

Misforholdet udbygges
Men selv om de ikke har en finger at sætte på det overordnede formål, er Landbrug og Fødevarer mildest talt utilfredse med finansieringen. Kritikken går på, at fødevarevirksomhederne kommer til at betale en uhensigtsmæssig stor del af klimatilpasningen, fordi finansieringen sker over netop spildevandstaksten - et takstsystem som Landbrug og Fødevarer i forvejen har et horn i siden på.

- Allerede i dag er der en skævvridning for betalingen af rensning af spildevand i Danmark, som bl.a. betyder, at de store fødevarevirksomheder betaler en alt for stor andel af spildevandsregningen. Og når man lægger et klimaforslag frem som det vi har set i dag, så risikerer vi, at det misforhold mellem miljøbelastning og spildevandsbetaling bliver yderligere udbygget – i fødevarevirksomhedernes disfavør, siger direktør i erhvervsorganisationen Landbrug og Fødevarer Flemming Nør-Pedersen til dk-teknik.

- Det drejer sig om ret mange penge: 1,4 mia. kr. om året betaler erhvervslivet i øjeblikket i overpris. Og med den nye lov vil det beløb blive øget markant, fortsætter han.

God idé at klimatilpasse
Han anbefaler i stedet den såkaldte trappemodel, som vil give regningen til dem, der står for afledningen af spildevand og belaster den offentlige spildevandsrensning – uanset om det drejer sig om en virksomhed eller en privat borger. 

- Vi har ikke spor imod at klimatilpasse, vi har bare svært ved at se, hvorfor vi skal have en overproportionel andel af regningen for det, siger Flemming Nør-Pedersen.

Han mener, at resultatet af finansieringsmodellen for klimatilpasningen er en forringet international konkurrenceevne med færre jobs, mindre vækst og mindre produktion i Danmark som konsekvens. 

 

  

FAKTA

Bag handlingsplanen står ni ministerier. Planen indeholder 60 nye initiativer, inddelt i fem indsatsområder:

 

. Staten skal sørge for de bedst mulige rammer for kommunernes klimatilpasning.

. Staten skal sikre et fælles vidensgrundlag og løbende vejledning om konsekvenserne af klimaændringerne.

. Der skal koordineres på tværs af myndigheder, erhvervsliv og borgere.

. Der skal fokus på vækstpotentialet i at udvikle nye innovative løsninger, der bidrager til den grønne omstilling.

. Danmark arbejder for at reducere konsekvenserne af klimaforandringerne internationalt og for en ambitiøs klimatilpasning i EU.

 

Senest ved udgangen af 2013 skal alle kommuner i landet have udarbejdet en klimatilpasningsplan, der kan beskytte borgere og virksomheder mod følgerne af skybrud og oversvømmelse.

Klima

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet