Nu er medlemmerne af elsektorudvalg udpeget

De får til opgave at gennemføre et dybdegående eftersyn af reguleringen af den danske elforsyningssektor. Se her, hvem medlemmerne er

ELFORSYNING

Af Redaktionen | [email protected]

Elsektorudvalgets opgave er, at lave et eftersyn som opfølgning på energiaftalen. Eftersynet skal sikre, at elsektoren fremadrettet har de rette incitamenter til at sikre grøn omstilling, omkostningseffektivitet, effektiv konkurrence og forbrugerbeskyttelse.

Udvalget består af sagkyndige med særlige kompetencer inden for fagområder af relevans for udvalgets arbejde, og af personer, der er udpeget af klima-, energi og bygningsminister Martin Lidegaard (R) efter indstilling fra branchens interessenter.

Før sommerferien blev Søren Bjerre Nielsen udpeget som formand for udvalget. Søren Bjerre Nielsen er formand for Nationalbankens bestyrelse og repræsentantskab og tidl. koncerndirektør i Danisco a/s.

Næstformand for udvalget er bestyrelsesformand Torkil Bentzen.

Derudover består udvalget af:

Sagkyndig med makroøkonomisk

ekspertise: Direktør Birgitte Hansen, Slotsholm

Sagkyndig med økonomisk ekspertise: Direktør Uffe Bundgaard-Jørgensen

Sagkyndig med juridisk ekspertise: Professor Martha Roggenkamp, University of Groningen

Sagkyndige med generel viden om elsektoren: Institutdirektør Kristian Stubkjær, DTU Elektro

Danmarks Vindmølleforening: Professor Poul Erik Morthorst, Risø DTU

Landbrug & Fødevarer: Chef for plante- og energipolitik Søren Korsholm

DI: Chef for Klima- og Energi Troels Ranis

Kommunernes Landsforening: Konsulent Birthe Rytter Hansen

Dansk Erhverv: Konsulent Marie Louise Thorstensen

Dansk Energi: Vicedirektør Anders Stouge

Foreningen af Slutbrugere af Energi: Kommerciel direktør Marianne Eriksen

Forbrugerrådet: Chefkonsulent Martin Salamon

OVE, Det Økologiske Råd, WWF, Danmarks Naturfredningsforening og Greenpeace: Marianne Bender, formand for Vedvarende Energi, Søren Dyck-Madsen, energimedarbejder i Det Økologiske Råd

 

tsp 


Fakta
Følgende organisationer har været indstillingsberettigede: Dansk Energi, Foreningen for Slutbrugere af Energi, DI, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Vindmølleforening, Forbrugerrådet og Kommunernes Landsforening.

Følgende organisationer har i fællesskab to pladser i udvalget: OVE, Det økologiske Råd, WWF, Danmarks Naturfredningsforening og Greenpeace.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet