Nu er gas-satsningerne i gang i kommunerne

Der ligger et stort potentiale i at udnytte den gasdrevne transport i forhold til den grønne omstilling. Skive er en af forgangskommunerne

GRØN OMSTILLING

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Elbilerne har gennem de seneste år fået meget opmærksomhed i Danmark i forhold til en grøn omstilling af transportsektoren, men det tyder på, at man i de kommende år også skal holde godt øje med udviklingen på gas-området.

- Der ligger et enormt uudnyttet potentiale i forhold til muligheden for at udnytte den gasdrevne transport, siger Peter Vadstrup Jensen, som er ansvarlig for energiprojekter i HMN Naturgas.

I forhold til vores nabolande halter Danmark efter på gasområdet: I Tyskland kører der omkring 100.000 biler rundt på gas og Sverige og Norge er også godt med. På de danske veje har tallet indtil nu været beskedent: Kun 20 gasbiler er det blevet til.

Men det billede bliver der rusket gevaldigt op i i løbet af de kommende år. I dag har Skive Kommune i samarbejde med HMN-Koncernen åbnet Danmarks første døgnåbne naturgasstation, og Skive er dermed en af de første danske kommuner, som – i bogstaveligste forstand - for alvor gir den gas. Og endnu flere er lige nu i gang med at se på mulighederne for at erstatte benzin- og dieselkøretøjer med naturgas i dele af den kommunale transport, bl.a. Frederikshavn Kommune.

Blikket på transport
Den stigende interesse hænger ifølge Peter Vadstrup Jensen tæt sammen med det seneste års store fokus på klimatilpasning og klimaplanlægning i landets kommuner.  

- Det rører på sig mange steder, og kommunerne er meget interesserede i potentialerne på gasområdet. Det er et erkendt problem, at hvis man for alvor skal gøre noget ved CO2-politikken, så er man også nødt til at vende blikket mod transportsektoren, siger Peter Vadstrup Jensen, som oplever, at det er de kommuner, som er længst fremme med deres klimaplanlægning, der har den største interesse i potentialerne på gasområdet. 

I løbet af det næste år planlægger gasselskaberne at åbne yderligere 10 tankstationer rundt om i Danmark. Det er især den tunge trafik som fx renovationsbiler, bybusser og lignende, som i første omgang er oplagte at få til at køre på gas.

- Vi har jo ikke ligefrem landet plastret til med gastankstationer – og der vil formegentlig også gå nogle år, før det er sådan. Derfor er det nærliggende at se på forskellige typer af flåder, som kan betjenes af én eller få gasstationer, hvis vi skal have gas ind i transporten inden for en overskuelig periode, siger Peter Vadstrup Jensen.

Et skridt på vejen
I Skive har kommunen – ud over otte små gasdrevne VW Up-biler - investeret i Danmarks første gas-bus. Den er Steen Hintze, international projektkoordinator i Skive Kommune, lige stået ud af, da dk-teknik ringer ham op.

- Vi har valgt at gå denne vej, fordi vi har et vidt forgrenet naturgasnet, som lynhurtigt kan omstilles til både let og tung transport. Skive Kommune har en strategi om at blive CO2-neutral i 2029 og fossilfri i 2042, som vi målrettet arbejder på. Og hvis vi kan få biogassen lagt ned på nettet, så det bliver muligt at tanke CO2-neutralt og fossilfrit i Skive Kommune, så er vi nået et langt skridt, siger Steen Hintze.   

Naturgas udleder omkring 20 pct. mindre CO2 end diesel og benzin, men det er dog ikke et lige så pænt barn i klassen som biogas.

Tager over
Naturgas betegnes dog som det bedste alternativ i den fossile brændselsfamilie, og ifølge både Peter Vadstrup Jensen og Steen Hintze er det positive ved at have en god naturgas-infrastruktur, at det samme gasnet kan bruges, når biogassen er klar til at tage over.

- Gasnettet kan også bruges til biogas, som er 100 pct. CO2-neutralt. Så i overgangsperioden inden vi udelukkende kører på biogas kan vi bruge naturgassen som det bedste alternativ, der kan etablere den nødvendige infrastruktur, så logistikken er på plads, når biogassen er klar til at tage over, siger Peter Vadstrup Jensen.

Og i Skive regner man ikke med, at der er længe til biogassens indtog på transportområdet: Lige nu investeres 40 mio. kr. i biogasanlæg og 20 mio. kr. i et opgraderingsanlæg, som skal gøre biogassen ren nok til, at den kan bruges direkte i transportsektoren.

- Når opgraderingsanlægget er klar i løbet af 2013 vil det med det samme blive koblet til naturgasnettet, så det har ret korte udsigter med at integrere biogassen i det eksisterende gasnet her i Skive, siger Steen Hintze.

Fordi Danmark er så langt bagud på gas-transportområdet har Skive hentet inspiration fra det skandinaviske projekt Implement.

- Det er de andre landes erfaringer, der har vist, at det her faktisk fungerer. Teknologien er der, så nu er det bare et spørgsmål om at få sat nogle gas-tankstationer op, siger Steen Hintze.

 

 

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet