Nu afskaffes hjemrejsebonusen

Kommunerne har siden sidste sommer fået 25.000 kroner for hver udlænding, der har forladt Danmark, samt været pålagt at oplyse om statens tilskud til repatriering. Men det har ikke resulteret i flere hjemrejser. Regeringen ændrer nu på reglerne.

Retur

Af Sofie Flensburg | [email protected]

Den 15. maj vedtager regeringen en ændring af den såkaldte repatrieringslov, så kommunerne ikke længere er pålagt at oplyse udlændinge om muligheden for at rejse ud af landet med tilskud fra den danske stat, ligesom kommunerne ikke længere modtager et tilskud på 25.000 kroner per udrejse. Reglerne – der blev indført af den forrige regering – har ifølge tal fra Dansk Flygtningehjælp ikke fået flere til at vende tilbage til moderlandet. 

”Jeg formoder, at bonusordningen til kommunerne har haft en meget begrænset effekt,” siger repatrieringskonsulent i Dansk Flygtningehjælp Vagn Klim Larsen.

Bonusordningen har da heller ikke gjort den store forskel for kommunekasserne – hele 58 kommuner oplyser til Social- og Integrationsministeriet, at de ikke har modtaget en krone i resultattilskud, hvilket betyder, at de ikke har repatrieret en eneste.

Rejsebonus afgørende 

Der er altså ikke noget, der peger på, at resultattilskuddet og vejledningspligten har haft nogen betydning for antallet af personer, der er rejst ud af landet. Det bekræfter seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier Nauja Kleist. 

Hun tror dog, at lovændringen får en positiv effekt på integrationsarbejdet, fordi kommunerne ikke længere kan mistænkes for at ville tjene penge på at presse indvandrere til at rejse hjem. 

”Jeg mener, at det er positivt at afskaffe resultatydelsen og kravet om at informere om repatriering. Det kan let opfattes som udtryk for, at de involverede borgere er uønskede i Danmark,” siger hun.

De sidste par år er antallet af repatrieringer steget voldsomt – fra 129 i 2009 til 613 i 2011. Men det vurderer Nauja Klaist alene som udslag af, at tilskuddet til den enkelte udlænding for at genetablere sig i hjemlandet i 2010 blev sat op med omkring 100.000 kroner. 

Et integrationsspørgsmål

Regeringens begrundelse for at afskaffe reglerne er netop at undgå situationer, hvor udlændinge mister tilliden til kommunernes motiver for at vejlede dem. 

”Det er grundlæggende forkert særskilt at præmiere kommunerne, når en udlænding beslutter at vende hjem, når den beslutning i øvrigt er fuldstændig frivillig,” siger social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S). Hun fremhæver også, at reglerne ikke har fået flere til at rejse hjem:

”Indførelsen af resultattilskuddet og den ekstra vejledningspligt er alene uskøn symbollovgivning uden nogen som helst form for effekt,” siger hun. 

Venstre mener derimod, at reglerne har en positiv effekt, og at de manglende resultater i statistikkerne blot er udtryk for, at loven ikke har været implementeret længe nok. 

”Der er ingen tvivl om, at hvis den havde fået lov at virke, ville vi se et positivt udkom. Loven skal sikre, at udlændingene kender deres muligheder – for mange vil jo gerne tilbage til hjemlandet og blive gamle. Og kommunerne skal da belønnes for det arbejde, de gør,” siger integrationsordfører Inger Støjberg (V).

 

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet