Nordjylland og Sjælland kæmper mest med væksten

I en sammenligning af regionerne på ti forskellige vækstindikatorer indkasserer Nordjylland og Sjælland til sammen ni ud af ti sidstepladser, viser en undersøgelse fra Kommunen. Men de er ikke alene om store vækstudfordringer, påpeger en rapport fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Erhvervsudvikling

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Væksten i det danske samfund er under et massivt pres fra global konkurrence og demografiske udfordringer. Det blev senest slået fast i en rapport fra regeringens vækstforum i marts.

Regionerne og deres vækstfora står derfor over for en meget vigtig samfundsopgave med at fremme vækst og erhvervsudvikling. Opgaven synes særligt vanskelig i regionerne Nordjylland og Sjælland.

Ud af ti forskellige vækstindikatorer som arbejdsløshed og eksport, indkasserer Region Nordjylland fem bundplaceringer, mens Region Sjælland får fire sidstepladser, viser en sammenligning af de fem regioner lavet af Kommunen.

I forhold til de øvrige regioner kæmper Nordjylland i højere grad med et lavere uddannelsesniveau, en større ledighed, et lavt privatforbrug, en svag befolkningsudvikling og en lavere kapacitetsudnyttelse af senge på hoteller og feriecentre.

Placeringerne overrasker ikke Hans Christian Maarup (S), borgmester i Mariagerfjord og formand for kommunekontaktrådet i Nordjylland, der varetager de regionalpolitiske interesser.

”Statistisk må vi erkende, at vi har et lavere uddannelsesniveau end resten af samfundet. Som følge deraf har vi også et relativt lavere lønniveau, og jo mindre man tjener, jo mindre købekraft har man,” siger Hans Christian Maarup. Et af indsatsområderne i regionen er derfor at fastholde en større del af de mange veluddannede unge fra Aalborg Universitet, som flytter væk fra regionen.

Pendler til hovedstaden

Den lavere kapacitetsudnyttelse af senge har sin helt egen årsag, fortæller professor og institutleder Henrik Halkier, der forsker i regionaludvikling ved Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet.

”Nordjylland er den primære destination for sommerferieturisme, og derfor er turismen meget sæsonpræget. Man kan selvfølgelig arbejde på at få flere turister uden for feriesæsonen, men det er et langt, langt sejt træk, så placeringen undrer mig ikke,” siger Henrik Halkier.

Der er dog lyspunkter, fortæller Hans Christian Maarup. Satsningen på iværksættere viser positive tegn, og der er kommet flere arbejdspladser i blandt andet Aalborg og Mariagerfjord inden for de seneste fem år.

Efter Nordjylland står Region Sjælland ringest. Eksempelvis ligger eksporten næsten 60 procent under landsgennemsnittet, mens BNP per indbygger er omkring 29 procent under resten af landet.

Henrik Halkier mener dog, at der her er tale om en del statistisk støj, fordi Sjælland er en massiv pendlerregion. Omkring en fjerdedel af arbejdsstyrken, eller cirka 100.000 indbyggere, pendler til Region Hovedstaden for at arbejde. En del erhvervsstatistik vil derfor blive registreret til fordel for hovedstadsregionen. Den geografiske opdeling skaber imidlertid nogle andre udfordringer, pointerer Henrik Halkier.

”Hvis du spørger mig, hvilken region jeg mindst ville være formand for, så tror jeg faktisk, at formand for Region Sjælland er det sværeste job. Rigtig meget afhænger af noget, som du ikke selv har styr på, nemlig på grund af hovedstaden lige ved siden af,” siger han.

Uddannelse i højsædet

Formand for Vækstforum i Region Sjælland Steen Bach Nielsen (S) er helt bevidst om regionens særlige situation og nærer inden forhåbninger om at kunne hive de 100.000 arbejdspladser tilbage i regionen. Opdelingen i selvstændig region har da også givet anledning til bekymring. 

”Men nu har Folketinget så besluttet, at vi skal have en selvstændig profil, og det går vi så benhårdt efter,” siger Steen Bach Nielsen, der også er formand for regionsrådet.

Regionen satser kraftigt på at blive en stærk funktionel partner til såvel hovedstadsregionen, den tyske region Slesvig-Holsten og Region Syddanmark. Foruden en god infrastruktur, cleantech, fødevarer og klima satser regionen særligt på at kompetenceudvikle og uddanne borgerne. Blandt andet for at få det optimale ud af mulighederne med den kommende Femern-forbindelse.

I den anden ende scorer Region Hovedstaden højest på syv ud af de ti indikatorer. I forhold til produktivitet placerer Region Hovedstaden sig imidlertid kun i midterfeltet, når man sammenligner med de øvrige hovedstadsregioner i OECD-landene. Blandt andre regionerne omkring Stockholm, Helsinki og Oslo har højere produktivitet, fremgår det af Erhvervs- og Byggestyrelsens rapport Regional Konkurrenceevneredegørelse 2010 fra november sidste år.

Forsigtig optimist

Blandt samtlige regioner ligger Syddanmark, Sjælland og Nordjylland på niveau med OECD-gennemsnittet, mens produktiviteten i Region Midtjylland lidt overraskende er cirka fem procent under. Rapporten om regionernes produktivitetsvækst er ganske alvorlig læsning, mener regionalchefen i Erhvervs- og Byggestyrelsen.

”Det skal man i høj grad tage alvorligt. Produktivitetsmålet er udtryk for, hvor meget værdi vi skaber per arbejdet time, og da vi er et samfund med et forholdsvist højt lønniveau, så er det en enormt væsentlig parameter,” siger Preben Gregersen.

Han mener dog, at den danske struktur med vækstfora og loven om erhvervsfremme har vist sig ganske robust og giver regionernes vækstfora gode muligheder for at opbygge strategier og handlingsplaner, der tager højde for potentialerne i de enkelte regioner.

Selv om Nordjylland i Kommunens undersøgelse scorer flest bundplaceringer, så er Henrik Halkier forsigtigt optimistisk på regionens vegne. Tidligere var Aalborg en sort plet på danmarkskortet med hensyn til faktorer som arbejdsløshed og fattigdom.

”Det er ingenlunde tilfældet i dag, fordi der er sket et massivt skifte fra den gamle industri med skibsværfter, tobak og cement til vidensteknologi som mobiltelefoner, forskning, udvikling og bioteknologi. Der er skabt en god spiral, som der ikke er nogen grund til at tro skulle stoppe,” siger Henrik Halkier.

Helt overordnet understreger han, at forskellene mellem de danske regioner er relativt beskedne sammenlignet med øvrige europæiske regioner, ligesom det er vigtigt at holde sig for øje, at der er markante forskelle på erhvervsudviklingen inden for regionerne.

 

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet