Nordjyder oppe i gear med sundheds-it

2012 har været et godt år for sundheds-it i Nordjylland, hvor man er kommet i land med adskillige store it-indsatser i årets løb

REGION

Af Redaktionen | [email protected]

Den seneste år har budt på flere succeser for udrulningen af nordjysk sundheds-it. I februar var Region Nordjylland blandt andet den første region i landet til at indføre de såkaldte kommunestandarder - eller Tværsektorielle Meddelelser (TSM), som de er døbt i det nordjyske. Et it-system der optimerer kommunikation om patientbehandlingen mellem kommune og region.

I maj måned lykkedes det efter fem måneders intenst arbejde at implementere et nyt medicinmodul i regionen. Det var nødvendigt for fortsat at opretholde patientsikkerheden efter at regionens tidligere leverandør af medicinmodul pludselig gik konkurs.

Som en integreret del af det nye medicinmodul blev også det Fælles Medicinkort (FMK) implementeret. En implementering der betragtes som en stor succes, da de nordjyske sygehuse hurtigt fik og fortsat har landets højeste anvendelsesgrad af kortet.

Endeligt arbejder alle nordjyske sygehuse efter en vellykket implementering i starten af november måned nu også i samme EPJ. Det vil sige, at der er én fælles EPJ i Region Nordjylland.

De gode resultater harkrævet hårdt arbejde. Som centerchef for Medicinsk Center på Aalborg Sygehus, Uffe Niebuhr påpeger, så handler det jo ikke bare om at sætte strøm til papir.

- Vi skal derimod gentænke alt, hvad vi gør. Det tager tid. Men en verden af muligheder er ved at åbne sig, siger han.

Og han bakkes op af direktør Dorte Stigaard:

- Der er ikke noget 'quickfix' i sundheds-it. Det er en branche, der kræver, at man tager det lange seje træk, hvis man vil se resultater. Men nu giverdet pote, siger hun.

Problemer med Fælles Medicinkort
I Region Nordjylland er man dog ikke blind for, at der blandt de mange gode tiltag indenfor sundheds-it stadig er plads til forbedringer.

- Naturligvis er der fortsat udviklingspunkter i de it-systemer, vi har indført. Det vil der altid være. De tekniske muligheder fremadrettet øges konstant, og derfor vil vi også fortsat forsøge at optimere de it-systemer
vi indfører, så vi på bedst mulig vis udnytter de muligheder den nye teknologi giver os, siger Uffe Niebuhr.

Det er f.eks. også tilfældet med et system som Fælles Medicinkort (FMK), der trods en succesfuld implementering i Nordjylland i foråret, alligevel har haft en hård fødsel, idet man har oplevet flere udfordringer ift. systemet på nationalt plan. Alligevel tror man fortsat på potentialet.

- Når Fælles Medicinkort, kommer helt op at køre, så bliver det en kæmpe gevinst i det danske sundhedsvæsen - også for patienterne. Det kan slet ikke understreges nok, siger overlæge Gitte Nielsen.

It

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet