Nick Hækkerup: KL er alt for fraværende

KL er slet ikke så markant som andre store interesse-organisationer, mener Nick Hækkerup (S). Det kan koste kommunerne dyrt i indflydelse, mener forsker.

Indflydelse

Af Carsten Terp Beck Nilsson | [email protected]

KL er langt mindre synlig på Christiansborg end andre store interesseorganisationer som DI, Dansk Erhverv og fagforbundene. Det kan koste kommunerne indflydelse, mener den socialdemokratiske næstformand og skatteordfører, Nick Hækkerup.   

”KL er ikke særlig markante. De andre store organisationer er der, hver gang der er en sag, der interesserer dem. KL hører jeg mest fra, når de inviterer mig til at tale på en konference i min egenskab af tidligere borgmester i Hillerød,” siger Nick Hækkerup:

”Det ærgrer mig, at kommunerne mister en mulighed, som andre har,” fortsætter han. 

Nick Hækkerup bakkes op af Socialdemokraternes kommunalordfører, Rasmus Prehn, som efterlyser skarphed på især de områder, der handler om selvstyre og det kommunale råderum.

Også den radikale Johs. Poulsen savner at høre KL hæve stemmen. 

”KL’s rolle er slet ikke så dominerende som for 10 år siden. De virker passive og slet ikke tilstrækkelig offensive,” mener Johs Poulsen. 

”Da jeg selv var udvalgsformand i 80’erne og 90’erne, var vi tit i samråd og møder med Folketingets udvalg. I dag er KL meget mere orienteret mod regeringen. Problemet er bare, at regeringen ikke interesserer sig for KL, så længe de har et fast flertal med DF,” siger Johs. Poulsen. 

Svage i defensiven

Kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole minder om, at KL skal favne meget bredt - både over politiske holdninger og over forskelligartede forhold i kommunerne. Det lægger begrænsninger på, hvor skarp i mælet KL kan være, mener han. 

”Når det er sagt, er jeg enig i, at KL er alt for passiv. De er sjældent i offensiven, og de kunne være meget bedre i defensiven,” siger Roger Buch. 

Han fremhæver regeringens angreb på kommunerne for overskridelse af budgetterne. ”Det drejede sig om en overskridelse på få milliarder kroner i en kommunal økonomi på flere hundrede milliarder. Der kunne KL have svaret, at mens kommunerne kom ud med et rundt nul, kører staten rundt med 80 milliarder i underskud. Hvis man ikke er skarp og tydelig nok, mister man den velvilje, man ellers kan have i befolkningen,” siger Roger Buch.

I modsætning til sine kolleger fra oppositionen er Venstres kommunalordfører ikke enig i kritikken. 

”Jeg synes, der tegnes et forfejlet billede,” siger Sophie Løhde. 

”KL kvalificerer debatten  med udspil og høringssvar. Og de sætter fingeraftryk på lovgivningen,” siger hun.

”Samtidig vil jeg gerne rose KL for at påtage sig et medansvar for at løse de økonomiske udfordringer,” siger Sophie Løhde. 

Hverken KL-formand Jan Trøjborg (S) eller direktør Peter Gorm Hansen har ønsket at kommentere kritikken af KL.  

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet