NemID først klar til smartphones om to år

Det bliver sandsynligvis først i 2014, at kommuner kan tilbyde borgere at logge ind med NemID på mobil og tablet. 

Langsomt

Af Niels Krogh Søndergaard | [email protected]

Hvordan lyder det med en applikation til mobil og tablet med NemID login, hvor man både kan tjekke sin patientjournal, udfylde selvangivelsen eller ansøge om miljøgodkendelse hos kommunen?

Myndigheder, der vil hjælpe borgerne med tilbud som disse, kan desværre komme til at spejde langt efter værktøjer. I februar lød det fra Digitaliseringsstyrelsen, at
NemID ville blive mobil inden årets udgang, men nu trækker styrelsen i land.

”Det har vist sig teknisk ikke at være så ligetil med NemID til mobiler og tablets,” siger Charlotte Jacoby, chefkonsulent i Digitaliseringsstyrelsen.

I styrelsen er man tilbageholdende med at sætte en ny deadline for offentligt login fra mobilen. Man vil dog gerne sige, at det tidligst kommer i starten af 2014. En omfattende handlingsplan og en såkaldt potentialevurdering for hele NemID og login på alle platforme er nemlig under udarbejdelse. Når den er færdig, skal den underskrives af repræsentanter fra stat, regioner og KL i styregruppen for digitaliseringsstrategier.

I sommeren 2010 begyndte flere store banker at rulle mobil-applikationer ud, som understøttede sikkerhedselementer fra NemID. Det irriterer it-ordfører Trine Bramsen (S), at det offentlige hænger bagerst i feltet. Hun vil nu tage sagen op med finansminister Bjarne Corydon (S).

”Jeg undrer mig over, at de private tjenester godt kan fungere, når de offentlige ikke kan. Derfor vil jeg bede finansministeren om en vurdering af, hvordan vi kan speede processen op. Det holder ikke, at vi halter bagud med de offentlige digitale løsninger,” siger Trine Bramsen.

Rudersdal vs NemID

Som en del af forklaringen på NemID’s sløve start er nævnt programmeringssproget Java, som ikke kan bruges fuldt ud på de fleste smartphones.

Java stod også i vejen, da Rudersdal Kommune i 2011 ville udvikle en mobil-applikation. Kommunen blev nødt til at iværksætte et større projekt, for at tilgå NemID ligesom bankerne kunne med deres applikationer.

Rudersdal bad dengang IT- og Telestyrelsen om lov til at bruge de samme elementer fra NemID som netbankerne gjorde i kommunens nye smartphone-app. Rudersdal fik det svar, at de dele af NemID, som de efterspurgte, overhovedet ikke fandtes.

'De grænseflader, som Danske Bank anvender i sin mobil app, foretager autentifikation i bankens egen backend, og det er derfor ikke muligt at gøre denne snitflade tilgængelig for andre tjenesteudbydere,' lød det skriftlige svar til Rudersdal Kommune i 2011. Efter en del tovtrækkeri fik den nordsjællandske kommune tre måneder efter en applikation med NemID klar til iPhone, iPad og Android.

Flere gange har Digitaliseringsstyrelsen luftet deadlines for en enklere NemID-mobilløsning. Både september 2011 og årsskiftet 2012 har været lovet.

Afventer beslutning

Hos Nets DanID, som driver NemID, håber man, at styregruppen for digitale strategier snart træffer et valg omkring NemID’s mobile fremtid.

”Sammen med bankerne og Digitaliseringsstyrelsen vurderer vi nu mulige løsninger på, hvordan man på en ensartet måde kan tilgå både offentlige og private hjemmesider med NemID på mobile enheder,” siger kommunikationschef Søren Winge.

Nets DanID forventer stadig, at Digitaliseringsstyrelsen vil træffe en beslutning, om, hvilken løsning de vil have, inden årets udgang.

Bankerne havde NemID-løsninger klar tilbage i sommeren 2010. Hvorfor skal det tage det offentlige næsten fire år længere?

”Bankerne har lavet løsninger, men de offentlige systemer er mere komplekse, blandt andet fordi NemID med offentlig digital signatur skal spille sammen med NemLogin og hele den offentlige infrastruktur,” forklarer Charlotte Jacoby fra Digitaliseringsstyrelsen.

It

Kommunikation

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet