Naturarbejdspladser flytter også syd- og vestpå

Kritik af nedlæggelse af statslige arbejdspladser i landdistrikerne, når miljøcentrene lukkes, fører måske til en opblødning af forslaget

MILJØ

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Regeringens beslutning om at lukke en række regionale miljøcentre er blevet kritiseret for både at gå ud over miljøet, og samtidig være skidt for landdistrikterne, som står til at miste jobs – som så i stedet flyttes til hovedstaden.

Det har fået Folketingets miljøudvalg med Venstres miljøordfører Henrik Høegh i spidsen til at trække to af de ansvarlige ministre i samråd. Samrådet fandt sted her til formiddag.

Henrik Høegh spurgte, hvordan regeringens målsætning om at sikre flere arbejdspladser uden for de store byer hænger sammen med, at regeringen nu lægger op til at flytte centrenes kompetencer væk fra de områder, det drejer sig om.

- Og det må vi konstatere: Det er lige det modsatte, der sker med det her forslag. Nogen flyttes ind til de større byer, men rigtig mange af arbejdspladserne flyttes tilsyneladende ind på brostenene her i København, sagde Henrik Høegh.

Rammer mindre samfund
Også KTC og KL har udtrykt stor bekymring over forslaget.

På samrådet var minister for by, bolig, og landdistrikter Carsten Hansen (S) og miljøminister Ida Auken (SF). Carsten Hansen lagde ikke skjul på, at der også var tale om en kontroversiel beslutning:

- Flytning og nedlæggelse af offentlige arbejdspladser er altid kontroversielt. Det gælder ikke mindst når det rammer mindre lokalsamfund, sagde ministeren.

Efter samrådet var Henrik Høegh mere positiv:

- Det var rigtig godt, at vi fik holdt samrådet – og det var rigtig godt, at så mange borgmestre har meldt ind, og at Kommunernes Landsforening har luftet deres faglige bekymringer. Så jeg tror rent faktisk, at det har betydet, at ministeren har revurderet sin plan. Jeg tror, at der er flere ting nu, der bliver holdt ude i områderne nu, sagde Henrik Høegh til dk-teknik.

Mindre voldsomt
Der skal stadig flyttes arbejdspladser til Aalborg og København, henholdsvis for dem, der arbejder med drikkevand og dem, der arbejder med virksomhedstilladelser og –godkendelser. Men Henrik Høegh fortalte samtidig, at det virkede som om, at der også flytter arbejdspladser syd- og vestpå for dem, som arbejder med naturforvaltning.

- Jeg vil gerne understrege, at det ikke betyder, at der er ikke er miljøcentre, hvor der bliver færre statslige medarbejdere. Men jeg tror ikke, at det bliver lige så voldsomt, som det, der først var lagt op til, sagde Henrik Høegh.

- Vi fik et løfte om, at ministeren inden for de næste to-tre uger vil levere en færdig plan over, hvor mange medarbejdere det her kommer til at omhandle: hvor mange der flytter til København, og hvor mange der flytter til Aalborg. Så, jo, jeg synes, at hun var imødekommende og i forhold til de meldinger, der har ligget, da det første gang blev meldt ud til miljøcentrene, så lød det ikke lige så drastisk i dag.

Så er du tilfreds med udfaldet af mødet?

- Jeg er glad for, at vi fik indkaldt til samrådet, og jeg er meget glad for alle de borgmestre og kommuner, der har haft fat i denne her debat. Jeg tror, at det har haft en betydning.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet