Når rørene kommer op af jorden, skal der satses på byliv

Det er en oplagt mulighed at give bykvaliteten et løft, når kommuner og vandselskaber over de næste år skal investere i klimaløsninger. Milliarderne bruges bedst, hvis de går til mere end rør, er budskabet fra Realdania

Interview

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Det skal ikke kun handle om vand, når kommunerne over de kommende år skal klimasikre Danmark. Tilpasningen kommer til at koste store milliardbeløb, men i stedet for at lade alle pengene gå til traditionelle regnvandsløsninger, skal fokus rettes mod løsninger, som også bidrager til andet og mere.

- Der skal komme en mer-værdi ud af det, når vi over de kommende år skal bruge milliarder af kroner på løsninger, der – forhåbentligt - meget sjældent bliver brug for. I mine øjne skal der derfor ikke lægges så mange nye rør, som der skal tænkes i nye sammenhænge, siger direktør i Realdania Hans Peter Svendler, da dk-teknik møder ham i Realdanias hovedkontor på Jarmers Plads i København til en snak om fremtidens klimaløsninger og Realdanias nye strategi på området.

Pionerånd
I slutningen  af 2012 besluttede Realdanias bestyrelse at klimaløsninger fremover skal tænkes med i alle projekter, hvor det er relevant, og derfor bliver klimatilpasning over de næste par år et af de helt store fokusområder for fondens arbejde med by og bykvalitet.

Skybruddet i 2011, der kostede et sted mellem fem og seks mia. kr. i forsikringssummer og reparationer, satte for alvor behovet for klimatilpasning på den politiske dagsorden, og siden 2011 har Realdania investeret omkring 75 mio. kr. i forskellige klimatilpasningstiltag. Det er ikke et beløb, direktøren regner med bliver mindre over de kommende år.

- Det er et felt, som lige pludselig er kommet frem og som er præget af en hel pionerånd, så der er en stemning af, at man er med til at skabe noget nyt og innovativt. Kloakker har aldrig været et særligt sexet område, men nu er de løftet op, og vandløsninger er blevet noget, som alle taler om, siger Hans Peter Svendler.

Risikovillige penge
I løbet af 2013 skal alle kommuner lave klimatilpasningsplaner, og derfor summer hele landet med nye strategier og klimadagsordener. En del af regningen for klimaløsningerne skal betales over spildevandstaksterne, og derfor er både forsyningsselskaber og kommuner optagede af at finde de nye muligheder og løsninger.

- Når man leder vandet på overfladen, så er det en oplagt mulighed for at lave nye byrum eller opgradere de eksisterende. Det er mange kommuner heldigvis meget opmærksomme på, og jeg tror bestemt, at vi kommer til at se meget mere til det over de kommende år. 

Realdania har lavet forskellige former for offentlig-private partnerskaber med kommuner omkring klimatilpasning med det formål at bane vejen for nye løsninger og muligheder.

- Vi skal skabe udvikling og forandring gennem det byggede miljø, så derfor prøver vi også nogle ting af, som kommunerne ikke har samme mulighed for at gøre alene. På den måde er vores midler risikovillige, så vi har mulighed for at eksperimentere med nye løsninger, siger Hans Peter Svendler.
Klimadagsordenen stiller også nye krav til samarbejder internt i kommunerne, hvor forsyningsselskaberne og forskellige forvaltninger skal spille ind på en fælles banehalvdel.

- Mens vand og kloakker tidligere var helt adskilt fra det, der foregår oven på jorden, så skaber det et helt nyt kreativt rum, at de ting nu skal tænkes sammen. Det er sådan, de nye idéer og løsninger opstår.

Puste til ilden
Hans Peter Svendler peger på, at fordi forsyningsområdet i Danmark altid har været på et højt niveau internationalt sammenlignet, så er der også en god mulighed for, at Danmark kan gå foran med klimaløsninger, der også kan bruges ud over landets grænser.

Realdanias initiativ Klimaspring skal netop fremme klimatilpasning og innovation og understøtte vækst og innovation i virksomheder.

- Det er et område, hvor vi har mulighed for at bygge nogle virksomheder op og styrke dem, der er i forvejen. At alle kommuner skal lave klimahandleplaner er med til at skabe et marked for løsninger herhjemme, som også giver mulighed for udbredelse ud over grænsen.

Danmarks potentiale for grøn vækst er ifølge Hans Peter Svendler stort, fordi vi satser på klimaløsninger på alle niveauer: Lige fra miljøminister Ida Aukens (SF) store personlige engagement til ildsjælene i de enkelte kommuner.

- Alle der brænder for området er med til at sætte det på dagsordenen og få bolden til at rulle. Og så kan sådan nogen som os stå på sidelinjen og puste til ilden.

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet