Myndigheder overser lokalpersoners styrke

Når borgernes holdning skal præges i konkrete sager, undervurderer for mange i dag betydningen af uformelle netværk og lokale frontfigurers slagkraft, mener amerikansk forsker.

Interview

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Mens et flertal af polakkerne efter en massiv kampagne i landet stemte ja til at blive medlem af EU for ti år siden, skilte særlig én landsby sig ud fra både det nationale og kommunale valgresultat.

Over halvdelen af borgerne i Parzynow stemte imod medlemskabet efter ihærdig indsats fra den lokale og stærkt EU-kritiske leder Stanislaw Hemmerling.

Landsbyen er et eksempel på, hvor stor indflydelse lokale frontfigurer med stærke holdninger kan få på et helt områdes meningsdannelse. Det mener den amerikanske forsker Elizabeth Radziszewski, der i juni udgav sin bog ’Social Networks and Public Support for the European Union’.

- Set i et større perspektiv viser eksemplet, at græsrodsinitiativer og lokale ledere er ekstremt kraftfulde i brugen af uformelle netværk og diskussioner, når vi vil have folk til at tænke i en bestemt retning. Og jeg mener, at vi i dag undervurderer denne styrke, siger Elizabeth Radziszewski, der blandt andet har gæsteundervist ved European 
Union Center og Lehigh University.

Brug færre annoncer

Derfor kan kommunale og nationale ledere også med fordel rette et større fokus på disse grupper, mener hun.

- Myndighederne bør i højere grad sende repræsentanter ud og bruge tid sammen med de lokale frontfigurer for at overbevise dem om, hvorfor det måske er en god idé at støtte et initiativ i stedet for i så høj grad at bruge deres penge og energi på kampagner, reklamer og medier, som mange har en tendens til i dag.

Stanislaw Hemmerling havde et godt netværk både formelt og uformelt i området, og det indebar også kontakt til en lang række mennesker, der ikke normalt engagerede sig aktivt i debatter og politiske emner. Netop disse personer kom til at spille en central rolle, fordi de spredte den skeptiske holdning til deres venner og familier. Desuden gjorde han meget ud af at legitimere den afvisende holdning ved at fortælle landsbyborgerne, hvilke andre familier der ligeledes ville stemme nej. Eksemplet fra Polen viser desuden, at det er vigtigt at benytte sig af både økonomiske, sociale og moralske argumenter alt efter målgruppe, hvis det skal lykkes at vende en lokal opinion mod strømmen.

Bliver hørt mere

Foruden resultatet i den polske landsby lykkedes det også den ihærdige EU-kritiker at påvirke resultatet betydeligt i to nærliggende landsbyer. Som bekendt stemte Polen sig alligevel ind i EU, men indsatsen var langtfra nytteløs, mener Elizabeth Radziszewski.

- De viste, at de havde styrken til at være en stemme i kommunen. Jeg talte med folk fra kommunen, og de fortalte mig, at de var blevet mere opmærksomme på disse landsbyer, nu hvor de vidste, at de her mennesker kunne finde på at gå deres egne veje. Man tog dem derfor mere seriøst også indenfor andre debatemner.

Andre eksempler viser, at lokal modstand kan påvirke større beslutninger. For eksempel har en indædt lokal modstand initieret fra polske landmænd mod konkrete punkter i EU’s landbrugspolitik ført til et par indrømmelser, der tilgodeså blandt andre de polske landmænd.

Elizabeth Radziszewski har særlig kigget på Polen som case til sin bog. Som næste skridt overvejer hun nu at studere effekten i andre vesteuropæiske lande for at se, om de uformelle netværk og debatter er lige så kraftfulde her. Med sin kommunistiske fortid har Polen en særlig stærk tradition for uformelle netværk. I disse år blev politik ikke diskuteret offentligt, men foregik i høj grad gennem de såkaldte ’køkkendebatter’.

- Derfor kan disse interak-tioner måske være stærkere i Polen, og det er noget, som jeg gerne vil undersøge nærmere, men min research viser, at det er muligt. Også selvom der er stærke kræfter omkring dig, der forsøger at påvirke resultatet i en anden retning.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet