Muslimsk friskole splitter fynsk byråd

Først var der opbakning til en friskole i den lille landsby, men efter massive borgerprotester endte et snævert flertal med at stemme imod lokalplanen. Nu beskylder oppositionen koalitionen for at glide uden om debatten.

Kommunal kampplads

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

 

Kertemindes byråd stemte med et snævert flertal imod en lokalplan, som ville give tilladelse til oprettelsen af en muslimsk friskole i en tidligere fabriksbygning i landsbyen Marslev. 

Oprindeligt var der stort flertal for lokalplanen, men mens den var i høring, blæste andre vinde over byrådet, og lokalplanforslaget blev på byrådsmødet 27. januar nedstemt af et snævert flertal.

Allerede før lokalplanen var behandlet i udvalgene, var det fremme i lokalpressen, at lokalplanen ville blive nedstemt, og det falder flere i oppositionen for brystet. Borgmester Sonja Rasmussen (løsgænger) mener ikke, hun har meldt noget endeligt ud inden udvalgsarbejdet:

”Når jeg er blevet spurgt, hvad vej vinden blæser, har jeg sagt, hvilken fornemmelse jeg har med det flertal, jeg arbejder med. Det er normalt at gøre politisk,” siger hun.

En magtdemonstration

Annette Vilhelmsen (SF) mener, at det snævre flertal har sat sig ud over de demokratiske processer i både udvalg og byrådssal i forbindelse med behandlingen af lokalplanforslaget.

”Koalitionen tager beslutninger helt uden om udvalgsarbejdet. Det er en magtdemonstration fra et meget snævert flertal, og jeg synes, at det er beskæmmende, at det foregår på den måde,” siger Annette Vilhelmsen og fortsætter:

 ”I miljø- og teknikudvalget var meddelelsen bare, at dem, der var imod, ikke ønskede debatten, og at argumenterne ville blive fremlagt på byrådsmødet. Punktum.”

Det synspunkt bakkes op af socialdemokraten Marianne Høj.

”Vi har ikke været i dialog om det. Det er meget ubehageligt, og det udelukker den demokratiske proces, og det håndværk, vi som politikere skal udøve, får meget svære kår,” siger Marianne Høj.

Borgmester Sonja Rasmussen afviser, at der har været tale om en magtdemonstration.

”Vi har haft debat om det i økonomiudvalget. Det er ren opposition, at hvis man ikke kan få sin vilje, så synes man, at argumenterne er dårlige,” siger Sonja Rasmussen. 

Konstitueringen spøger

Debatten om friskolen i Marslev er kun en krusning på overfladen i Kerteminde byråd, som stadig er mærket af en konstitueringsfase, hvor ingen havde forudset resultatet, da terningerne blev kastet ved kommunalvalget i 2009. 

Det sendte chokbølger gennem SF og Socialdemokraterne, da tidligere medlem af Socialdemokraterne Sonja Rasmussen efter valget valgte at vende ryggen til en seks dage gammel konstitueringsaftale, alliere sig med Venstre, De Konservative, Borgerlisten og Dansk Folkeparti og med den koalition kunne indtage borgmesterposten. 

Fra at sidde på et lille, men umiddelbart sikkert flertal endte de syv tilbageværende socialdemokrater og fem SF’ere i opposition, da det 13. og afgørende mandat flyttede side. Siden har der været spændinger i samarbejdet, og oppositionen mener ikke kun, at det er i sagen om friskolen, der bliver truffet beslutning uden om udvalgene. 

Følelser frem for fakta

Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring, og i den otte uger lange periode kom der massive indsigelser fra borgerne: 1.688 underskrifter imod en friskole og 33 individuelle indsigelser. I samme periode fik kommunen bare to positive tilkendegivelser for en friskole.  

Borgmester Sonja Rasmussen lægger ikke skjul på, at den massive modstand har haft indflydelse på hendes beslutning.

”Man skulle da være et skarn, hvis man som politiker ikke blev bevæget af, at der er en masse borgere, som har en mening om det. Men det er jo ikke nok. Man skal stadig gå ud og finde nogle saglige grunde, så hvis vi ikke havde saglige grunde, ville det ikke gøre nogen forskel i forhold til beslutningen,” siger borgmesteren. 

Annette Vilhelmsen mener, at den indstilling besværliggør samarbejdet.

”Man tilsidesætter en forvaltningsmæssig indstilling til fordel for en følelsesmæssig holdning og et pres. Det er ikke godt, hvis en borgmester handler på følelser frem for fakta og viden,” siger Annette Vilhelmsen. 

Axel Beck (DF) mener omvendt, at det er et sundhedstegn, at byrådet selv tager stilling, og ikke bare følger forvaltningens anbefalinger blindt.

”Byrådet har valgt, og byrådet bestemmer. Hvad skulle vi ellers have byrådet for, så kunne vi nøjes med at have en forvaltning. Jeg synes, det her er et godt tegn på demokrati,” siger Axel Beck.

Bag friskoleplanerne står Den Arabiske Familiefond, og fonden planlægger nu at sagsøge kommunen for at overtræde loven om etnisk ligebehandling.

 

Børn & unge

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet