Mødekaffen kan være sprøjtet med gift

Giftige sprøjtemidler kan delvis undgås gennem køb af certificeret kaffe, men når danske regioner køber ind til landets hospitaler, er under én procent af kaffen certificeret. Leverandør efterspørger større social ansvarlighed hos offentlige indkøbere.

Arbejdsvilkår

Af Ronja Pilgaard | [email protected]

I Brasilien er det tilladt for kaffeplantager at sprøjte kaffe med ekstremt giftige og sygdomsfremkaldende pesticider, som er forbudt i Danmark og EU. Flere af pesticiderne er så giftige, at man kan dø af at få dem på huden. Den kaffe er ifølge en ny undersøgelse sandsynligvis landet på regionernes kaffeborde.

Der findes en række mærkningsordninger, som stiller krav om at styre udenom visse eller alle farlige pesticider, for eksempel økologi- og UTZ-mærkningsordningerne. Men det er langtfra altid, at det offentlige Danmark kræver af sine leverandører, at de leverer kaffe, der er certificeret.

”Ved at vælge certificeret kaffe får man jo ikke bare en bedre kaffe. Man får også et ekstra kontrolorgan, som skal sikre, at kaffen er produceret under ordentlige forhold. Der er cirka 300.000 kaffebønder i det område, vi taler om her, og selvom vi har en meget effektiv kontrol selv, er det ikke fysisk muligt at nå ud til alle for at holde øje med deres arbejdsmetoder.”

En ny undersøgelse fra researchcentret Danwatch viser, at kun 1 procent af den kaffe, regionerne køber, er certificeret, og dermed er der langt større risiko for, at kaffen er sprøjtet med farlige pesticider af arbejdere uden beskyttelsesudstyr.

Indkøbschef i Region Syddanmark, Annette Bjørn, som har stået for regionernes fællesindkøb af kaffe fra BKI foods, slår fast, at regionerne ikke synes, det er OK at købe kaffe produceret af arbejdere, der påfører pesticider, som er ulovlige i EU og Danmark, uden lovpligtigt beskyttelsesudstyr.

Hun vil nu tage kontakt til BKI for at høre, hvordan BKI foods følger op på, at de krav, de opstiller i deres etiske retningslinjer, rent faktisk bliver overholdt af deres leverandører.

- Vi vil sikre, at de lever op til de krav, vi stiller, ved at tage en snak med dem om, hvordan de griber det an, siger Annette Bjørn til Danwatch.

Danske kommuner og regioner køber hvert år kaffe for tocifrede millionbeløb. Danwatch har gennemgået alle offentlige udbud af kaffe fra januar 2012 til marts 2015 over en værdi af 500.000 kr. Udbuddene omfatter 37 danske kommuner, samtlige regioner og en lang række andre offentlige institutioner.

Den største enkeltstående offentlige kontrakt på indkøb af kaffe er regionernes aftale med BKI foods, der i perioden fra 2014 til 2017 har en anslået værdi på 45 millioner kroner. Kaffen fra BKI foods bliver blandt andet drukket på danske sygehuse som for eksempel Rigshospitalet og Odense Universitetshospital.

Bevægelse på vej

På trods af, at regionerne ikke ønsker at købe kaffe produceret af arbejdere, der påfører farlige pesticider uden beskyttelsesudstyr, er kun en forsvindende lille del af den kaffe, regionerne køber, certificeret.

Et kontraktbilag fra Danske Regioner, som Danwatch har fået aktindsigt i, viser således, at certificeret kaffe ifølge regionernes eget estimat forventes at udgøre 1,6 ton ud af i alt 282 ton kaffe – altså mindre end én procent – af de samlede kaffeleverancer til regionerne fra BKI foods over den treårige periode 2012-2015.

Regionsindkøbschef Annette Bjørn oplyser, at estimatet er baseret på den mængde certificeret kaffe, som regionerne hidtil har købt.

- Det kan godt være, at det ikke ser ud af så meget – det, vi har købt, siger Annette Bjørn.

Hun slår dog fast, at regionerne indenfor rammeaftalen har mulighed for fremadrettet at købe mere certificeret kaffe, end de hidtil har gjort, og hun mener også, at det vil komme til at ske.

- Jeg tror, at vi kommer til at se en bevægelse, hvor vores forbrug vil ændre sig henover tid med fokus på mere certificeret kaffe, siger hun og nævner, at to af de fem regioner nu er gået med i Partnerskab for offentlige grønne indkøb, som vil stille krav til indkøbet af fødevarer - herunder kaffe.

Certificering koster

I kontrakten med regionerne, som Danwatch har fået aktindsigt i, forpligter BKI foods sig til, at både de og deres underleverandører skal overholde nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, herunder den internationale arbejdsorganisations (ILO) deklaration om arbejdstagerrettigheder, som også indeholder en konvention, der garanterer arbejderne retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

- Naturligvis har vi en stor interesse i, at der er nogle ordentlige arbejdsforhold for de her medarbejdere. Vi har ikke modtaget kaffe fra de plantager, som Danwatch har undersøgt, så vi mener egentlig, vi har vores på det tørre, når vi handler med kaffe, lyder det fra Poul Zacho, som er direktør i BKI foods.

Han understreger, at med en kvart million kaffeplantager er det umuligt at have overblik over alle plantager.

- Man kan diskutere certificering. Giver det en større reel sikkerhed at vide, præcis hvilken farm kaffen kommer fra? Men køber man økologisk kaffe, vil man jo helt sikkert undgå, at medarbejderne skal ud at sprøjte. Vi kan da godt anbefale, at man skifter over til certificeret kaffe. Det kan vi godt levere. Men så kommer der også et økonomisk aspekt, regionerne skal forholde sig til.

Leverandør: Stil krav

Peter Larsen Kaffe har i perioden 2012-2016 leveret kaffe til 16 danske kommuner – og altså ikke til regionerne. Her vil man ikke garantere, at deres varer er 100 procent fri for kaffe, der er dyrket under kritisable forhold og med farlige pesticider. Men ifølge Lars Aaen, kommunikationschef hos Peter Larsen Kaffe, gør leverandøren alt, hvad der er muligt, for at sikre, at kaffen produceres under ordentlige vilkår.

Derfor opfordrer leverandøren offentlige myndigheder, kommuner og regioner til at vælge certificeret kaffe og i bedste fald økologisk.

- Ved at vælge certificeret kaffe får man jo ikke bare en bedre kaffe. Man får også et ekstra kontrolorgan, som skal sikre, at kaffen er produceret under ordentlige forhold. Der er cirka 300.000 kaffebønder i det område, vi taler om her, og selvom vi har en meget effektiv kontrol selv, er det ikke fysisk muligt at nå ud til alle for at holde øje med deres arbejdsmetoder. Vi laver nogle retningslinjer baseret på ILO's konventioner og national lovgivning, som vi følger, og som alle vores samarbejdspartnere skriver under på, siger Lars Aaen.

Men hidtil har det været svært at få offentlige myndigheder overbevist om, at de skal vælge certificeret kaffe, oplyser Peter Larsen Kaffe.

Bøger

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet