Ministre: Vi ser på sagen

Efter en række henvendelser fra kommuner med udgifter til asylcentre ser regeringen nu lovgiv ningen efter i sømmene. Men konkrete løfter bliver det stadig ikke til. 

Økonomi

Af Mia Tang | [email protected]

Mange forgæves henvendelser til regeringen har slidt på tålmodigheden i både Allerød og Dragør. 

Senest skrev Dragør Kommune til daværende velfærdsminister Karen Jespersen (V) i marts måned i år for igen at gøre opmærksom på, at kommunen påføres udgifter, som de mener burde dækkes af staten. Kommunen foreslog, at asylcenterområdet skal undtages for udligningssystemet med en særordning. Men ministerens svar på henvendelsen blev dog, at man ikke umiddelbart havde planer om at ændre noget.

Begge borgmestre er imidlertid fortsat med at protestere over deres årlige udgifter på området og efterlyser nu endnu en gang et svar fra regeringen. 

 

Ministre ser på sagen 

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) er ikke direkte afvisende, men kommer dog med et særdeles kortfattet svar. På spørgsmålet om ministerens holdning til udgifterne i Dragør, Allerød og Gribskov og muligheden for at få reglerne ændret, siger hun: ”Vi er opmærksomme på problemet og har rejst sagen over for Indenrigs- og Socialministeriet.” 

Bolden er dermed spillet over til minister Karen Ellemann (V), som svarer følgende: ”Når flere borgmestre har rejst et problem i forhold til lovgivningen, så ser jeg naturligvis på det. Embedsmænd i ministeriet er i gang med at undersøge spørgsmålet om, hvilken kommune  der skal sørge for støtte til denne gruppe af børn og unge, og samtidig ser de på de regler, der gælder på området,” siger hun.

Så lydhørhed ja, men konkrete løfter nej. Det endelige svar kommer kommunerne fortsat til at vente på.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet