Ministre: Trafikselskaber bør køre handicappede

Trafikselskaber - og ikke kommuner - er bedst til at klare individuel handicapkørsel, understreger to ministre efter kritik

Frikommuneforsøg

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Danske Handicaporganisationer har henvendt sig til to udvalg i Folketinget for at advare mod at lade kommuner overtage varetagelsen af den individuelle handicapkørsel fra trafikselskaberne.

Advarslen kommer efter, at netop dette er blevet tilladt som led i frikommuneforsøget.

- Jeg er overbevist om, at det ikke vil give et godt resultat, hvis kommunerne overtager den individuelle handicapkørsel, idet det bl.a. vil medføre større forskelle på tværs af kommunerne, end der er i dag. Et sådan forsøg vil ikke fremme en bedre livskvalitet og bedre mobilitet for mennesker med handicap, skriver Stig Langvad til Folketingets transportudvalg og kommunaliudvalg.

Stig Langvad påpeger blandt andet, at det kan give dyrere priser for brugerne, skabe risiko for mere bureaukratiske ordninger end i dag, og at det vil være vanskeligt at sikre kvaliteten hos chauffører og køretøjer.

Fordomsfri forsøg
De to udvalg har bedt økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) svare på henvendelsen og ministeren henholder sig her til et svar fra transportminister Henrik Dam Kristensen (S).

- Varetagelsen af administrationen af individuel handicapkørsel ligger efter regeringens opfattelse mest hensigtsmæssigt hos trafikselskaberne. Regeringen har dog set fordomsfrit på frikommunernes forsøgsforslag med den ambition at imødekomme så mange forslag som muligt og har i frikommuneforsøgets ånd fundet det rigtigt også at åbne for forsøg, som ikke nødvendigvis ligger i forlængelse af regeringens politik, skriver Margrethe Vestager.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet