Ministre tøver med afklaring om hjælpemidler

Regeringen åbner en dør, men kun på klem, i forhold til at se på uklarheden om begreberne hjælpemidler og behandlingsredskaber

Begrebsforvirring

Af Sine Riis Lund | [email protected]

En lang række danske organisationer har over flere omgange gjort ministerierne for social og sundhed opmærksomme på en uhensigtsmæssig begrebsforvirring om hjælpemidler til handicappede, ældre og andre borgere med nedsat funktionsevne.

Senest skete det i et brev i juli fra otte patient- og medlemsorganisationer til social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) og sundhedsminister Astrid Krag (SF).

I et svar tilbage anerkender de to ministre, at der er en gråzone.

- Jeg er helt opmærksom på, at det kan være vanskeligt at afgøre, om et redskab, som en borger har behov for, er et behandlingsredskab, som skal finansieres af regionen, et hjælpemiddel, der skal finansieres af kommunen, eller om der er tale om et redskab, som borgeren selv må betale, skriver Astrid Krag på vegne af de to ministre.

Ser tiden an
De vil dog ikke love en ændring af det relevante afgrænsningscirkulære, men åbner en dør på klem, hvor de blandt andet henviser til den kommende evaluering af kommunalreformen.

- Hvis evalueringen eller de eksempler, som HK Kommunal i deres tidligere henvendelse til mig har lovet at fremsende, giver anledning til at overveje ændringer med hensyn til afgrænsning af behandlingsredskaber og hjælpemidler, vil spørgsmålet om en revision af afgrænsningscirkulæret blive taget op igen, skriver Astrid Krag.

Rigeligt med eksempler
Næstformanden i HK Kommunal Mads Samsing tager gerne opfordringen op fra Astrid Krag.

- Jeg synes, det lyder som en åbning og en villighed til at se på det, hvis vi kan finde de konkrete eksempler, og det kan vi. Eksempler er der nok af, fordi det her er et reelt problem, siger han. 

Det socialpolitiske udvalg i HK Kommunal har netop sat et arbejde i gang for at finde frem til de relevante eksempler. Her glæder man sig også over, at de to ministerier lægger op til at inddrage området i en evaluering af kommunalreformen.

HK Kommunal var en af de otte organisationer, der i juli sendte et brev til regeringen. Her gjorde organisationerne det klart, at resultatet af begrebsforvirringen er en udbredt mangel på retssikkerhed, og at mange borgere ikke får den hjælp, som de har behov for. Også KL har gjort opmærksom på problemer med afgrænsningscirkulæret.

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet