Ministre gav forkerte oplysninger på samråd

Der findes ingen regler for kommuners brug af lægekonsulenter. Kun retningslinjer, der ifølge kritikerne er mere vild ledende end vejledende. DF, EL og K ønsker lovændring.

Førtidspension

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Socialministeriet har igen og igen slået fast, at kommunale lægekonsulenter kun har til opgave at fortolke og oversætte udtalelser fra læger og speciallæger, når de indgår i sager om førtidspension og andre sociale ydelser. Problemet er bare, at det ikke er rigtigt.

Det var ellers, hvad daværende  beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) slog  fast i en skrivelse til kommunerne i sommer. Og så sent som 29. november gentog både nuværende socialminister Karen Hækkerup (S) og beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) på et samråd i Folketinget, at lægekonsu­lenterne hverken må lave indstillinger til afgørelser eller selv træffe afgørelser.

”Jeg vil gerne understrege, at hverken den behandlende læge, speciallægen eller læge­konsulenten har til opgave at udtale sig om, hvorvidt borgeren samlet set opfylder betingelserne for førtidspension eller andre sociale ydelser. Den afgørelse træffes af den kommunale sagsbehandler,” sagde Karen Hækkerup blandt andet på samrådet.

 Men reelt findes der ingen regler, der afgrænser, hvordan kommunerne kan bruge lægekonsulenter. Det er derimod op til den enkelte kommunalbestyrelse selv at tilrettelægge lægekonsulenternes rolle på den måde, det findes hensigtsmæssigt.

Ulovlige vejledninger

Det har både Ombudsmanden, Ankestyrelsen og sågar det hedengangne Velfærdsministerium selv slået fast tidligere. De vejledninger og retningslinjer om grænserne for lægekonsulenternes opgaver, som Socialministeriet og senest Beskæftigelses­ministeriet flere gange har sendt ud til kommunerne, har nemlig ingen retsligt bindende virkning.

Ifølge lektor og ph.d. i sundhedsjura på Syddansk Universitet Kent Kristensen er det derfor ikke rigtigt, hvad de to ministre sagde på samrådet sidst i november. Afgrænsninger af kommunernes handlerum på området kan nemlig ikke ske med vejledninger. Faktisk har Ombudsmanden slået fast, at det er ulovligt, når ministrene i vejledninger begrænser kommunernes mulighed for at bruge lægekonsulenter.

”Den afgrænsning af lægekonsulenternes funktion, som har fundet udtryk i Socialministeriets skrivelse og vejledning, har ikke hjemmel i loven,” skrev Ombudsmanden således i et brev til ministeriet allerede i 2005. Et budskab, som Ombudsmanden så anledning til at gentage i et brev til Socialministeriet sidst i september 2011.

Der er så kun en vej tilbage, hvis man ønsker retligt bind­ende regler for lægekonsulenternes rolle.

”Hvis man ønsker at fastsætte nogle rammer for, hvordan kommunerne skal benytte sig af lægekonsulent­ordningen, så kan det kun ske ved lov,” sagde Kent Kristensen for nyligt til P1’s Orientering.

Holdt for nar

Og det er netop, hvad både Konservative, Enhedslisten og Dansk Folkeparti vil have. Her er man meget overrasket over, hvordan ministrene kan udtale sig så skråsikkert på et samråd, uden at deres ord har hold i loven.

”Når hele Folketinget har en holdning om, at lægekonsulenter ikke må lave indstillinger til afgørelser, så er det voldsomt problematisk, at Socialministeriet så bare ordner det med en vejledning, vel vidende at det kun fungerer som en henstilling til kommunerne,” siger Konservatives socialordfører, Tom Behnke.

Da forholdene var de samme under den tidligere regering, skyder han hverken skylden på social- eller beskæftigelsesministeren, men derimod Pensionsstyrelsen, som er ansvarlig for vejledningerne.

Selv om han mener, at ”systemet har holdt Folketinget for nar”, vil han dog ikke gå så langt som at tale om decideret vildledning. Det vil Enhedslistens socialordfører, Finn Sørensen, heller ikke.

”Jeg har nærlæst, hvad ministrene sagde på sidste samråd. Og ingen af dem påstår rent faktisk, at det er retligt bindende. Selv om det er det indtryk, vi alle sammen har fået, så er bevidst vildledning måske lidt stærkt,” siger Finn Sørensen.

Magtesløst folketing

Karen Hækkerup forsvarer sine udtalelser på samrådet med, at hun gjorde det klart, at hun tog udgangspunkt i vejledningerne.

”I min tale på samrådet, der henviste jeg faktisk til, at der var tale om vejledende retningslinjer for lægekonsulenter, som Pensionsstyrelsen udsendte 4. juli. 2011. Jeg har altså ikke givet udtryk for, at der var tale om regler fastsat ved lov,” siger Karen Hækkerup.

Hun mener, at hele sagen bunder i en sammenblanding af begreberne lægekonsulent og sagsbehandler.

”En lægekonsulent skal forstås som en, der er ansat for at rådgive og bistå kommunernes sagsbehandlere, mens det er sagsbehandleren, der træffer den endelige afgørelse. Jeg har ikke udtalt mig om, hvorvidt en kommune for eksempel kan ansatte en læge som sagsbehandler. Det kan kommunen selvfølgelig godt,” siger socialministeren.

Med andre ord vil en lægekonsulent, i det øjeblik vedkommende træffer afgørelser eller laver indstillinger i en sag, i ministerens optik være en sagsbehandler. Og så er det ifølge kritikerne noget omsonst at have vejledninger om, at lægekonsulenter ikke må udføre den slags opgaver.

”Det, der står klart for mig nu, er, at Folketinget ikke har nogen magt over, hvad kommunerne bruger lægekonsulenter til. Og det må vi jo så have ændret,” siger Finn Sørensen.

 

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet