Ministerium undersøger spring i udligning

Økonomi- og Indenrigsministeriet vil nu undersøge, hvorfor nogle kommuner oplevede store spring i de årlige tilskuds- og udligningsbeløb i sommer. Ændringer kan være på vej

BUDGET 2013

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Det kommende år skal Økonomi- og Indenrigsministeriets såkaldte Finansieringsudvalg se nærmere på baggrunden for, at nogle kommuner oplevede store udsving i indtægterne fra udligningsordningen, da de i sommer skulle lægge budget for 2013.

Det fremgår af det nyligt offentliggjorte kommissorium for Finansieringsudvalgets arbejde i 2013. Analysen af stabiliteten i de årlige tilskuds- og udligningsbeløb er sat i værk efter anmodning fra KL og forventes at være færdig ved årets udgang.

- Der var nogle kommuner, som oplevede meget store udsving i deres udligningsbeløb fra 2012 til 2013. Det gav os anledning til at opfordre til, at der blev set nærmere på stabiliteten. Og man kan ikke nøjes med at se udviklingen fra et år til det næste, men er nødt til at se det i en større sammenhæng over flere år, siger udgiftspolitisk chef i KL, Ole Smedegaard Cordsen.

Ændringer kan være på vej
Udligningssystemet opdateres hvert år ud fra de seneste oplysninger om skattegrundlag, indbyggertal og de senest tilgængelige statistikker bag de socioøkonomiskekriterier. Sigtet er, at udligningssystemet løbende skal afspejle den enkelte kommunes aktuelle vilkår, men opdateringer giver også forskydninger i kommunernes indtægt fra det ene år til det næste.

I sommer fik flere af landets borgmestre økonomien galt i halsen, da de måtte konstatere, at regeringens ’Robin Hood-reform’ af udligningssystemet ikke betød, at de fik flere penge som forventet, men rent faktisk færre penge.

Det er blandt andet på den baggrund, at Finansieringsudvalget skal se på, hvordan de enkelte kriterier i udligningsordningen reagerer fra år til år, og hvordan Danmarks Statistisk opdatering af datagrundlaget bag spiller sammen med kommunernes budgetlægning, siger afdelingschef i Økonomi- og Indenrigsministeriet Niels Jørgen Mau Pedersen.

Og hvis der er behov for forandringer, skal udvalget også komme med forslag til det, fremgår det af kommissoriet.

- Der skal vurderes om, der er behov for tiltag. Men der er jo forskellige hensyn, der skal tages. For stabiliteten i systemet skal jo ikke fører til, at man så kommer ud i et system, som opfattes som temmelig uaktuelt og med for stor distance til virkeligheden, siger Niels Jørgen Mau Pedersen.

Refusion ude af fokus
Kommissoriet for Finansieringsudvalget nævner ikke noget om regeringens bebudede reform af refusionen på beskæftigelsesområdet, som forventes at kunne flytte meget store milliardbeløb rundt mellem kommunerne. De forskydninger er ellers noget KL efterlyser en garanti for, at der vil blive taget hånd om.

- Når man regner på, hvordan det her kan gøres, så kan det hurtigt få meget store byrdefordelingsmæssige konsekvenser for mange kommuner. Derfor er det helt centralt, at regeringen har helt styr på, hvilke konsekvenser, det får, og hvordan man har tænkt sig at håndtere de konsekvenser, siger Ole Smedegaard Cordsen fra KL.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endnu ikke lagt sig fast på om Finansieringsudvalget skal inddrages i det arbejde. Det vil der formentlig først blive taget officiel stilling til, når lovforslaget om en forandring af refusionssystemet ligger parat.
Men ministeriet ’bestræber’ sig på, at det vil ske fremgår det af et skriftligt svar til KL fra 23. januar 2013.

- Der kan ikke gives tilsagn om, at Finansieringsudvalget vil få mulighed for at forholde sig til dette inden et eventuelt lovforslags fremsættelse, men bestræbelserne vil være, at udvalget vil få mulighed for at forholde sig til de byrdeforedlingsmæssige konsekvenser inden ikrafttrædelsen, lyder det i brevet til KL.

 

Find Finansieringsudvalgets kommissorium her.

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet