Ministerium kritiseres for manglende dialog med DONG

I sin beretning om DONG Energy kritiserer Rigsrevisionen blandt andet Finansministeriet for i en afgørende periode ikke at have været nok i dialog med energiselskabet

KOMMUNIKATION

Af Redaktionen | [email protected]

Onsdag kom Rigsrevisionen med den beretning om DONG Energy, som revisionen har arbejdet på siden 18. januar sidste år.

Mens Finansministeriet var meget aktiv i forbindelse med fusionen i 2006, hvor seks selskaber blev til DONG Energy, og igen op til den forsøgte børsnotering 2008, har ministeriet siden januar 2008 ifølge revisionen indtaget en mere afventende position frem til slutningen af 2010. 

Og den manglende indblanding kritiserer revisionen nu ministeriet for, ikke mindst fordi mange af de tidligere nævne investeringer blev foretaget fra 2008 og frem.

- Om end DONG Energy’s beslutninger i vidt omfang lå i forlængelse af den strategi,der var aftalt i forbindelse med forberedelsen af børsnoteringen, finder Rigsrevisionen, at Finansministeriet tidligere – og senest i løbet af 2010, da udsigterne til en børsnotering ikke længere var til stede – burde have intensiveret dialogen med DONG Energy om selskabets udvikling, idet den manglende børsnotering betød, at der var behov for at få defineret en ny ejerdagsorden i forhold til selskabet. Hertil kommer, at DONG Energy’s investeringsprogram som nævnt har haft vidtrækkende betydning for selskabets økonomi, og at selskabet voksede betydeligt i denne periode.

Rigsrevisionen mener derfor ikke, at ministeriet til fulde har levet op til sin rolle som ejer af DONG Energy.

Med Rigsrevisionens egen formulering, så har formålet med beretningen været ”at undersøge, om DONG Energy er inde i en positiv økonomisk udvikling og som statsligt aktieselskab drives ud fra skyldige økonomiske hensyn. Formålet er desuden at vurdere, hvordan statens ejerrolle forvaltes.”

tsp

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet