Ministeriers hjemmesider taber pusten

På bare et år er den gennemsnitlige svartid på ministeriernes hjemmesider steget med 58 pct. Det viser ny analyse

SNEGLEFART

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Mister du også tålmodigheden, når du klikker dig ind på ministeriernes hjemmesider? Så er det formentlig ikke, fordi du har fået en kortere, men blot hjemmesiden der har tabt fart. To sekunder anses normalt som grænsen for, hvad brugere opfatter som hurtig svartid, når de klikker sig rundt på internettet.

Men ifølge en ny analyse overskrides den grænse af 11 ud af 20 ministerier. Faktisk er den gennemsnitlige svartid steget med 58 pct. siden 2011 viser den såkaldte performancemåling fra analysevirksomheden Digicure.

Bedst ser det ud hos Skatteministeriet (0,84 sekunder), og Økonomi- og Indenrigsministeriet (0,85), samt Justitsministeriet (0,92), som alle svarer på under et sekund.

Værst står det til hos Udenrigsministeriet, hvor man må vente i hele 6,33 sekunder før hjemmesiden bliver vist, men også Ministeriet for Børn og Undervisning (5,70 sekunder) og Forsvarsministeriet (4,46 sekunder) ligger langt fra et acceptabelt niveau.

- Ingen internetbrugere kan lide at vente ret længe på at en hjemmeside bliver synlig i browseren. Mere end to sekunder på nettet føles som lang tid og opleves som dårlig betjening og giver bagslag i form af dårligere omdømme og utilfredse borgere, som i stedet skal betjenes ad andre og mere omkostningstunge kanaler, siger Jesper Helbrandt fra analysevirksomheden Digicure, der har gennemført målingen og til dagligt rådgiver virksomheder om optimering af hjemmesiders performance.

 
Her er den samlede opgørelse for måling i 2012:

Ministerium Svartid (sek.)  
 
Skatteministeriet 0,84  
Økonomi- og Indenrigsministeriet 0,85  
Justitsministeriet 0,92  
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1,15  
Statsministeriet 1,32  
Finansministeriet 1,34  
Erhvervs- og Vækstministeriet 1,60  
Miljøministeriet 1,65  
Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter 2,00  
Social- og Integrationsministeriet 2,02  
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 2,24  
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2,34  
Transportministeriet 2,35  
Ministeriet for Ligestilling og Kirke 2,58  
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2,81  
Kulturministeriet 2,96  
Beskæftigelsesministeriet 3,44  
Forsvarsministeriet 4,46  
Ministeriet for Børn og Undervisning 5,70  
Udenrigsministeriet 6,33  
Gennemsnit 2,45  
 

 Kilde: Digicure Performance Index 2012. Målingen er udført i perioden 8. august – 6. september 2012.

 

It

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet